Notícies

Ayuntamiento beteraLa Junta de Govern Local ha aprovat les Bases reguladores per a la creació de borsa de Treball de professor per a impartir valencià dins del Programa EPA, mitjançant sistema de concurs i en atenció als principis de igualtat, mèrit i publicitat.

Segons les bases, les sol·licituds es presentaran fins al dia 12 d’agost  al Registre General de l’Ajuntament ubicat a les dependències de l‘Ajuntament de Bétera, en horari de 9.00 – 14.00 hores i dirigides a Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Bétera.

L’objectiu d’estes bases és regular la selecció de personal per a la seua incorporació a una borsa de treball de professors per a la preparació dels cursos per a les proves de la JQEV i altres cursos d’EPA, equiparable al grup A1 pel que fa a les retribucions que corresponen als empleats públics pertanyents a este grup.

La creació d’esta borsa té com a finalitat la selecció del personal subjecte com a regla general a la relació laboral que haja de contractar amb caràcter temporal i no permanent. Aproximadament, segons previsió efectuada per la Regidoria d’Educació, nou hores setmanals, durant un període de nou mesos, per a cobrir llocs vacants en la Corporació fins que es procedisca a la cobertura de les mateixes pels processos legalment establerts a l’efecte.

Pots informar-te dels requisits per al procés selectiu en les bases publicades a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Bétera

Imprimir article

Comente esta notícia en el nostre fòrum polsant ací.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment