Notícies

libros de texto beteraL’Ajuntament de Bétera facilitarà a partir de hui, 30 de novembre, i fins divendres, 4 de desembre, a través dels centres educatius la documentació necessària per a sol.licitar la nova ajuda de gratuïtat dels llibres de text d’este curs. Esta documentació també es pot obtenir en les pàgines de Conselleria o bé poden procedir per l’opció telemàtica que es troba oberta.

El segon pas serà entregar les sol·licituds a l’Ajuntament de Bétera i la data fixada pel consistori és del 2 de desembre al 15 de desembre i el registre es farà única i exclusivament a l’edifici de Casa Nebot pels matins de 9:00 a 14:00 hores i per les vesprades de 17:00 a 19:30 hores.

L’Ajuntament recorda que els pares també poden triar utilitzar la via telemàtica: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17854

Qui es pot beneficiar?

Es pot beneficiar del programa #XarxaLlibres: l’alumnat d’Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica matriculat en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.

Les ajudes comprenen els llibres de text en format imprès, els llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats, i el material curricular destinat a ser utilitzat per l’alumnat, que desenvolupen el currículum educatiu vigent a la Comunitat Valenciana.

Cal tenir en compte que la gestió s’ha de fer on estiguen empadronats els alumnes, independentment que estiguen matriculats en un centre educatiu d’una altra localitat.

La quantia individual per alumne serà com a màxim de 200 euros, que es rebran en dues fases:

– Fins als primers 100 euros es rebran quan s’aporte el justificant de compra a l’ajuntament, sempre abans que finalitze l’any 2015.

– Fins als 100 euros restants es faran efectius quan es retornen els llibres de text en bon estat quan finalitze el curs 2015-2016.

La documentació que s’haurà d’aportar és:

– Sol·licitud duplicada (original i fotocòpia) ja siga telemàtica o emplenada a mà (es facilita un original d’aquest document al costat d’aquesta circular, un cop omplert, es prega facen una fotocòpia per al registre. Igualment se sol·licita que si opten per l’opció telemàtica es facen dues impressions del document i indiquen en registre que la seua opció és la telemàtica. En el cas de pèrdua podran obtenir-los en la web de l’ajuntament o la de Conselleria: http://www.ceice.gva.es/va/xarxallibres )

– Declaració responsable d’estar al corrent en les obligacions tributàries (s’annexa també i en cas de pèrdua estarà disponible a la web de l’ajuntament).

– Model de domiciliació bancària

– Original, duplicat o còpia compulsada de:

• Factura o factures dels llibres o material curricular que haja adquirit

• L’adquisició s’ha d’haver realitzat l’any 2015

• En el cas d’haver adquirit els llibres a través de l’AMPA s’ha d’aportar document justificatiu expedit pel mateix.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment