Notícies

publico pleno betera

Avui, dilluns 1 de febrer, l’Ajuntament de Bétera celebrarà a partir de les 19.00 hores el Ple Ordinari del mes de febrer. Tot i que el l’ordre publicada pel consistori només hi ha vuit punts, s’espera que hi haja mocions i nombrosos precs i preguntes ja que no hi va haver ple al mes de gener.

BETERA.COM gravarà la sessió plenària de la que us mostrarem un ampli resum durant la setmana amb l’objectiu que tots aquells veïns que no puguin assistir personalment al ple puguin escoltar el debat i les intervencions dels regidors de govern i oposició.

ORDRE DEL DIA

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de les actes de les sessions anteriors de caràcter ordinari nº 13/2015 de data 2 de Novembre de 2015 i de caràcter extraordinari nº 14/2015 de 21 de Novembre del 2015.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
5. PERSONAL.- Expedient sobre dació compte de l’Informe de l’Alcaldia Presidència en compliment del que preveu l’article 104 bis LRBRL. Quart Trimestre 2015.
6. HISENDA.- Expedient sobre dació compte de l’Informe de l’Argentera Municipal, sobre període mitjà de pagament a proveïdors. Quart Trimestre exercici 2015.
7. HISENDA.- Expedient sobre dació compte al ple d’Informe de la Intervenció i Tresoreria Municipal, en compliment de la Llei 15/2010 de 5 juliol de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de Desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Quart Trimestre 2015.
8. HISENDA.- Expedient sobre aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits núm 01/2016, sobre reconeixement d’interessos de demora a la Mercantil Foment de Construccions i contractes, SA
9. RÈGIM JURÍDIC Torn obert de paraules.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment