pleno-extra-betera21Hui dilluns, 5 de desembre, se celebrarà a les 19.00 hores el Ple Ordinari del mes de desembre a l’Ajuntament de Bétera. Entre d’altres punts de l’ordre del dia es troba l’aprovació de l’esperada Ordenança de Participació Ciutadana que encara que estava previst aprovar en la sessió de novembre va haver d’ajornar-la per un error.

L’ordre del dia, plena de punts de l’àrea d’hisenda, és la següent:

1.- RÈGIM JURÍDIC. Aprovació, si escau de les actes de les sessions anteriors núm 8/2016 de 7 de Juliol de 2016, núm 9/2016 de 1 d’Agost de 2016 i la nº 12 de 3 d’Octubre del 2016.
2.- RÈGIM JURÍDIC. Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3.- RÈGIM JURÍDIC. Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
4.- RÈGIM JURÍDIC. Dació de comptes de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
5.- HISENDA. Expedient sobre Comptes Generals exercici 2015. Aprovació definitiva.
6.- HISENDA. Expedient sobre dació comptes, informe de la Intervenció Municipal núm 386/2016 sobre càlcul cost efectiu dels serveis prestats any 2015. (Cost efectiu serveis 2015)
7.- HISENDA. Expedient sobre dació de comptes, informe de la Intervenció Municipal 379/2016 sobre actualització evaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despeses previsió liquidació any 2016. (Compliment estabilitat pressupostària)
8.- HISENDA. Expedient sobre dació comptes, informe de la Intervenció Municipal 128/2016 sobre les Resolucions adoptades per l’Alcaldia contràries als inconvenients de la Intervenció Municipal, corresponents a l’exercici 2015. (Objeccions 2015)
9.- HISENDA. Expedient nº 01/2016 RSC, Rectificació saldos comptables IVA. (Rectificació saldos)
10.- PERSONAL. Expedient sobre aprovació requisits i barems de mèrits específics del lloc de tresoreria de l’Ajuntament que han de regir en el concurs ordinari de 2017. (Requisits i barems mèrits Tresorera Municipal)
11.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Expedient sobre Ordenança Municipal Reguladora de Participació Ciutadana. Resolució d’Al·legacions i aprovació definitiva. (Normativa municipal reguladora Participació ciutadana).
12.-RÈGIM JURÍDIC. Precs i preguntes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

0 Comments

  1. A punto de volver a vivir “El show de Manu”. ¿Con qué nos sorprenderá hoy? ¿Hablará de Fallas? ¿Se centrará en la transparencia? ¿Lo veremos con una camiseta reivindicativa como Bonig? ¿Contestará a Rafael Ezquerra, de todo lo que insinuó en esta web? ¿Hará autocrítica por una vez en la vida, y cambiará su actitud al tomar la palabra?
    Las respuestas, a las 19h, en el Pleno.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment