Bétera celebra este dilluns 6 de març a partir de les 19.00 hores el Ple Ordinari corresponent al mes de març. A cotinuación vos deixem la ordre del dia publicada pel consistori. Entre els punts del dia destaquem un tema pendent i molt demandat com és la nova ordenança que regularà el Banc de Terres Agrícoles perquè ciutadans de Bétera i asoaciciones puguen treballar i cultivar parcel·les de terra del terme municipal.

ORDRE DEL DIA

1. RÈGIM JURÍDIC Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
2. RÈGIM JURÍDIC Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
3. RÈGIM JURÍDIC Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
4. HISENDA.- Expedient sobre dació compte d’Informe de la Intervenció municipal no 40/2017 de 14 de febrer de 2017, d’actualització avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària prorroga pressupost 2016 per a l’exercici 2017.
5. HISENDA.- Expedient sobre ordenança fiscal no 6 reguladora de la Taxa per prestació de Serveis relatius a actuacions urbanístiques, inspeccions tècniques i expedició de documents. Aprovació provisional.
6. HISENDA.- Expedient sobre reconeixement extrajudicial de crèdits no FPL 001/2017.
7. PATRIMONI.- Expedient sobre expropiació parcel·la Carrer Sínia. Acceptació Preu just, acord de expropiació i pagament.
8. AGRICULTURA.- Expedient sobre Ordenança Municipal reguladora del Banc de Terres Agrícoles del terme municipal de Bétera. Aprovació inicial.
9. URBANISME.- Expedient sobre ratificació de la Resolució d’Ajuntament no 312/2017 sobre acceptació de delegació en aquest municipi per a la contractació de l’obra inclosa en el Pla de Camins i vials per al bienni 2016-2017.
10. URBANISME.- Expedient relatiu al cànon d’urbanització corresponent al cost d’execució de la Xarxa Separativa d’Abastament d’Aigües potables de canonades de 200 mm i 250 mm del PRI Torre en Conill, presentada per PROGRAMA TORRE EN CONILL, SA
11. RÈGIM JURÍDIC.- Torn obert de paraules.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment