beca-betera-13Com cada any la Fundació de la Comunitat Valenciana Esportiva i Cultural per a la Joventut de Bétera ha convocat les beques de Cultura, Música i Esport per al present exercici dirigides als joves estudiants, esportistes i músics de la localitat amb més projecció del municipi.

Enguany estan dotades amb 3.000 euros a repartir entre les tres categories i els joves beterans ja poden consultar les bases per conèixer la documentació que cal aportar.

La XV Edició de beques d’ajuda per a la cultura

Bases 

1.- Podran accedir a esta convocatòria, tots aquells alumnes que hagen obtés la nota mínima de 8 sobre 10  en les proves d’aptitud per a l’ accés a la Universitat al present curs escolar 2016/2017.

2.- L’ esmentat alumne deurà acreditar estar matriculat a la Universitat per al curs 2017/2018.

3.- Caldrà estar empadronat a Bétera, al menys 8 anys consecutius.

4.- Es concedirà 1 beca de 1.000 €.

5.- El termini de presentació serà el 4/08/2017 a l’ Ajuntament de Bétera.

6.- La Fundació es reserva el dret de lliurament de les beques.

7.- La participació suposa l’ acceptació d’ aquestes bases.

8.- L’ acte de lliurament de les beques tindrà lloc al saló de plens del Castell de Bétera, el dia 24/11/2017.

9.- Les decissions preses per la Fundació en l’ execució i desenvolupament de les presents bases, i totes aquelles qüestions no previstes, seran resoltes en cada cas de manera irrevocable per la Fundació.

Documentació

 • Fotocòpia DNI
 • Certificat de padró
 • Certificat prova d’aptitud (selectivitat)
 • Matrícula universitat

VII Edició de beca artística de música 

Bases 

1.- Beques: Es convoquen 2 beques de 500 € cadascuna, una pel GRUP A, i l’ altra pel GRUP

2.- Participants: Podran participar joves músics de qualsevol instrument, residents i censats, al menys vuit anys consecutius, a Bétera. Sols es podrà participar amb un instrument.

S’ estableixen dos grups: grup B : al qual podran accedir els joves amb edat de 14 a 16 anys, que acrediten estar matriculats a l’ Ensenyament Obligatori, i haver aprovat el curs escolar 2016/2017,  i Grup A: al qual podran accedir els joves amb edat de 17 a 21 anys, que tinguen el Graduat de l’ E.S.O. A més a més, tots els participants acreditaran estar matriculats en un Conservatori o centre de música reconegut. (Els anys deuran estar complits a la data d’ inscripció es a dir 13.10.2017).

Els premiats d’ edicions passades del grup A ja no es podran tornar a presentar, i els premiats d’ edicions passades del grup B sols es podran tornar a presentar quan puguen accedir al grup A.

Deuran interpretar una peça musical lliure, valorant-se la dificultat tècnica i interpretativa. Deuran aportar 3 còpies de l’ obra a interpretar. Serà opcional l’ anar acompanyat de pianista (que en tot cas anirà a càrrec de l’ aspirant).

3.-  Inscripcions/grups:  Les inscripcions es podran realitzar fins les 20 hores del día 13 d’ octubre del present any a l’ acadèmia del Centre Artístic Musical de Bétera. A l’ inscriure’s es farà constar a quin grup dels dos convocats es presenta.

4.- Celebració: El concurs de música es cel.lebrarà el día 3 de novembre de 2017 al saló d’assaig de l’escola de música del Centre Artístic Musical de Bétera. La lectura de l’ Acta del Jurat i el lliurament de les beques es realitzarà en un acte públic al saló de plens del Castell de Bétera, el divendres 24 de novembre del present any.

5.- Jurat: El Jurat serà nomenat per la Fundació de la Comunitat Valenciana Esportiu Cultural per a la Juventut de Bétera. Estarà format pel President i la Secretaria de la Fundació i dos especialistes en Música. El Jurat podrà declarar deserts els premis o suspendre el concurs si la quantitat o qualitat de les obres no es considera suficient.

Documentació

 • Fotocòpia DNI
 • Certificat padró
 • Certificat notes del curs 2016/2017, corresponents als estudis de música, així com les del col.legi, institut o universitat
 • Certificat de matrícula curs 2017/2018 al conservatori o escola de música.
 • 3 Fotocòpies de la peça musical a interpretar

XV Edició de beques ajuda esport base 

Bases 

1.- Podran accedir a esta convocatòria, tots aquells alumnes matriculats a 4art d’ ESO, que hagen aprovat totes les assignatures al present curs escolar 2016/2017, considerant la nota d’ Educació Física com a mèrit preferent.

2.- L’ esmentat alumne deurà estar federat com a mínim en un esport al menys 4 anys, havent d’ aportar Currículum de  participació esportiva.

3.- Caldrà estar empadronat a Bétera al menys 8 anys consecutius.

4.- Es concediran 2 beques de 500 € cadascuna.

5.- El termini de presentació serà el 4/08/2017. Les sol.licituds així com la documentació acreditativa es presentarà a l’ Ajuntament de Bétera C/ Gascon Sirera, 9 de Bétera.

6.- La Fundació es reserva el dret de lliurament de les Beques.

7.- La participació suposa l’ acceptació d’ aquestes bases.

8.- L’ acte de lliurament de les beques tindrà lloc al saló de plens del Castell de Bétera, el dia 24/11/2017

9.- Les decissions preses per la Fundació en l’ execució i desenvolupament de les presents bases, i totes aquelles qüestions no previstes, seran resoltes en cada cas de manera irrevocable per la Fundació.

Documentació

 • Fotocòpia DNI
 • Certificat padró
 • Certificat de notes curs 2016/2017
 • Certificat de Federació

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment