publico-pleno-betera1Hui dilluns 5 de juny, l’Ajuntament de Bétera celebrarà el ple ordinari del mes de juny. La cita serà a les 19:00 hores al Castell. Entre d’altres punts s’aprovarà de manera definitiva l’Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació de Serveis relatius a actuacions urbanístiques, inspeccions Tècniques i expedició de documents.

ORDRE DEL DIA

1. RÈGIM JURÍDIC Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior no 05/2017 de 5 de Maig de 2017.
2. RÈGIM JURÍDIC Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
4. RÈGIM JURÍDIC Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
5. HISENDA.- Expedient sobre Ordenança fiscal no 6 Reguladora de la Taxa per Prestació de Serveis relatius a actuacions urbanístiques, inspeccions Tècniques i expedició de documents. Resolució Al·legacions i aprovació definitiva.
6. HISENDA.- Expedient sobre dació compte d’Informe d’Intervenció no 138-2017 de les Resolucions contràries a les objeccions efectuades i resum principals anomalies en ingressos relatives a l’exercici 2016.
7. HISENDA.- Expedient sobre dació compte d’Informe de la intervenció municipal no 142/2017 sobre actualització avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa 2017. Primer Trimestre Exercici 2017.
8. HISENDA.- Expedient sobre Modificació de crèdits no 07/2017, sobre el Pressupost vigent per a amortització de deute mitjançant la modalitat de suplements de crèdits a finançar amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals obtingut de la liquidació del Pressupost de l’any 2016.
9. HISENDA.- Expedient no 02/2017 de rectificació de saldos comptables d’exercicis tancats.
10. RÈGIM JURÍDIC Torn obert de paraules.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment