Luis-poveda-eu-betera-opinionOPINIÓ
Luis Poveda, Coordinador Local d’EUPV-Bétera

En el ple del passat dia 5 de desembre de 2016 va aprovar de manera definitiva l’Ordenança municipal reguladora de Participació Ciutadana i en aquesta, l’article 15 recull que es constituirà el Consell de Participació Ciutadana per tal de desenvolupar els objectius de participació.

L’apartat 7 de l’esmentat article 15, assenyala a títol orientatiu les següents funcions:
a) Emetre informes sobre els assumptes que li siguen demanats per l’alcalde/essa, el Ple o qualsevol Consell Municipal de participació.
b) Conéixer i debatre el Pla d’actuació municipal, les ordenances i altres disposicions de caràcter general.
c) Proposar l’aprovació de disposicions de caràcter general que seguiran els tràmits establerts en l’article 9
d) Assessorar el govern municipal sobre les grans línies de la política i gestió municipal.
e) Promoure la realització de processos participatius d’àmbit municipal.
f) Proposar la realització de consultes populars o referèndum o la convocatòria de consells ciutadans.
g) Proposar la realització d’estudis sobre temes d’interés per a Bétera i promoure el debat sobre els resultats.

Igualment, es recull en l’article 16, que previ informe del Consell de Participació Ciutadana i dictamen de la comissió informativa que corresponga, el Ple de l’Ajuntament podrà acordar l’establiment de consells sectorials, per a cada un dels sectors o àrees de l’activitat municipal, intentant reagrupar les mateixes àrees que les comissions informatives existents, la finalitat serà la de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seues associacions en assumptes municipals, així com fer possible la corresponsabilització en els assumptes públics del municipi.

Des d’EUPV-Bétera valorem en el seu moment de manera molt positiva l’aprovació de l’ordenança municipal de participació ciutadana, de fet durant el període d’exposició al públic presentem algunes al·legacions a aquesta, a fi de millorar-la, sent acceptades algunes, altres parcialment i diverses no acceptades.

Ara bé, un cop transcorreguts més de sis mesos des de la seua aprovació definitiva ens preocupa, que el Consell Municipal de Participació Ciutadana encara no estiga constituït i el més preocupant que no se sàpiga quan es posarà en funcionament, de manera que tots els objectius de participació que té previst desenvolupar, s’estan retardant de manera innecessària.

Pel que preguntem a qui corresponga, per a quan la constitució de l’esmentat Consell de Participació Ciutadana?

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment