L’Ajuntament de Bétera ha publicat les normes de participació de la Coetà de 2017 a les Festes d’Agost de 2017. Tant si aneu a ser particpants actius o espectadors és recomanable que llegiu les normes establertes pels serveis tècnics del consistori de Bétera per evitar accidents i danys personals.

Entre les normes trobem el tipus de coets que es poden llençar, les zones de risc, què fer en cas d’accident, quins tipus de danys cobreix l’assegurança de l’Ajuntament de Bétera i com cal anar vestit.

NORMES PARTICIPACIÓ “coetà” BÉTERA DEL 15 D’AGOST

ARTIFICIS UTILITZATS:
S’utilitzaran coets borratxos amb marca CE, de diversos calibres i grandària, xiulador i femelles només els participants CRE que pertanyen a una agrupació CRE autoritzada podran utilitzar artificis, aquests inclosos en la sol·licitud presentada per l’ajuntament en delegació de govern i dels quals s’haja obtingut autorització.

Només els participants CRE inscrits en el llistat de participants, presentat a l’Ajuntament podran utilitzar artificis, aquests autoritzats per al grup CRE pel qual han estat inscrits.

IMG_4628PARTICIPANTS:

Actiu:
Aquells inscrits en el llistat de participants presentat a l’ajuntament, que inicien i facen ús dels artificis, han de portar el braçalet distintiu i tindran subscrit una assegurança de danys personals, tots han de ser penyistes associats a Bétera i excepcionalment algun convidat de cortesia que compleixi els requisits.

Passiu:
Tots aquells que es troben a la zona de foc i estiguen exposats als seus efectes (els danys que poguesren patir se’ls costejaran personalment).

Menors:
Hi participaran com passius, han de pertànyer a una associació CRE no podran fer ús dels artificis, han d’estar formats, tenir la suficient experiència, estaran sempre biax la supervisió d’un adult, i han de posseir assegurança de danys personals

Queda TOTALMENT PROHIBIT el llançament de coets per particulars.

Les cremades o lesions sofertes per particulars que participen passivament seran costejades per ells mateixos, els danys que produeixin en béns o persones no els cobrirà l’assegurança de R.C. de l’acte els costejaran ells mateixos ja que la seua participació com a particular i lliure és il·legal.

Als particulars que es detecte que estan fent ús d’artificis il·legalment les forces de seguretat li comissar els artificis i se’ls proposarà a delegació de govern perquè els estenga la pertinent denúncia sancionant-per l’ús indegut d’aquests artificis. Això suposarà una infracció lleu segons art 195 Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre, i podrà suposar una sanció de 100 euros fins a 600 euros o de fins a 3.005,06 euros per cada infractor. .

ZONES DE FOC:
Les zones de foc queden definides en el pla d’emergència, aquestes zones es seleccionaran previ estudi en taula de treball mitjançant Majorals, agrupacions CRE, i Ajuntament seguint els criteris establerts per la taula i premiant la seguretat i sostenibilitat.

mapa coeta beteraNORMES DE COMPORTAMENT DELS PARTICIPANTS:
1. L’inici s’indicarà amb un tro d’avís que serà llançat aproximadament a les 2:00 del dia 16 d’agost, es pot demorar una poquet en virtut que el dispositiu de seguretat estiga preparat i els pirotècnics tinguen recollit tots els elements de la “cordà”, serà llançat des de l’Ajuntament en carrer Gascón Sirera, cap participant podrà fer ús de cap artifici abans d’aquest avís.
2. La finalització s’indicarà amb un tro d’avís a les 6:00, una volta es llance el tro tots els participants disposaran de deu minuts de cortesia per iniciar tots els artificis sobrants, ja que es deuen consumir tots en el mateix acte .
3. Queda prohibida la introducció i utilització d’artificis pirotècnics externs. Aquest material es decomissarà per la Policia Local pot definir les sancions que consideri oportunes. L’Ajuntament no es farà responsable dels danys i perjudicis causats pels efectes de la introducció o utilització d’artificis no autoritzats
4. Queda prohibida la utilització d’artificis fora de la les zones de foc, llançar-los cap a les zones de seguretat o prohibides, així com enfocar la tovera deliberadament cap a façanes, persones o qualsevol tipus d’element.
5. Queda prohibida la introducció d’artificis, de calaixos, de carros o de qualsevol tipus d’objecte contenidor amb artificis dins de qualsevol planta baixa o tipus de local. Quan algun participant entre algun local deixarà el recipient portador al carrer allunyat de persones, façanes o objectes que puguen ser danyats per la seua deflagració fortuïta. Es col·locaran de manera que estiguen baixla seua supervisió des de l’interior i on altres participants no puguen ensopegar amb ells i produir caigudes. A les portes dels locals es posarà un cartell d’avís indicat d’aquesta prohibició.
6. Els participants hauran de complir amb les mesures de protecció personals recomanades per a l’acte segons el pla d’emergència.
7. Els participants abans de l’inici col·laboraran en la col·locació dels de cartells d’advertència de les diferents zones en què facen ús dels artificis.
8. Els participants s’aturaran l’ús d’artificis en el moment qualsevol vehicle amb senyals lluminosos d’emergència s’acoste.

9. En cas d’emergència els participants tancaran els calaixos contenidors d’artificis, apagaran les metxes, rescaldos o qualsevol tipus de font d’ignició que existisca. Si estimen necessari aclariran la zona de calaixos contenidors de artíficos per facilitar el treball als serveis d’emergència i obeiran les instruccions de policia local o protecció civil.
10. EL participant que no porte el braçalet identificatiu de participant de “coetà” NO podrà fer ús de cap artifici. Els participants que posseeisquen braçalet només de cordà no estan autoritzats.
11. L’Ajuntament en col·laboració amb la resta de participants identificarà les persones sense braçalet portadores d’artificis, que estiguen fent ús d’ells, li seran retirats i sancionats per l’ús indegut d’aquests artificis. Això suposarà una infracció lleu segons art 195 Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre, i podrà suposar una sanció de fins a 100 euros fins a 600 euros o de fins a 3.005,06 euros per cada infractor sempre que no constitueixi una infracció greu o molt greu que la sanció s’ajustaria al seu corresponent categoria de greu o molt greu.
12.En cas d’accident, incident o incendi s’avisarà policia local. Ells seran els encarregats d’iniciar el protocol d’emergència corresponent segons el cas i els participants seguiran les seues instruccions.
13. En cas de conflicte de discussió, incident o accident el participant ho transmetrà als seus Responsables de Grup dels quals prendran les mesures pertinents i si cal es ho comunicaran a Policia Local o a al director de Protocol de Foc.
14.En cas que algun participant faci l’ús negligent dels artificis o deliberadament els utilitze per fer mal a béns o persones, incomplint les normes de seguretat del pla, serà comunicat a l’autoritat pertinent perquè li sigui retirat l’acreditació CRE.

ARTIFICIS FALLATS
Les diferents agrupacions CRE participants disposaran d’uns recipients per recollir els artificis fallats durant l’acte. Les agrupacions CRE acordar amb el fabricant la recollida dels artificis fallits o sobrants.

RECLAMACIONS
No s’acceptarà reclamacions per danys o perjudicis de qualsevol participant, siga actiu o passiu, cap a l’ajuntament o agrupacions CRE participants, per lesions, cremades, desperfectes en la vestimenta o qualsevol altre concepte ocorregut als participants en les zones de foc o risc durant la celebració de l’acte.
Les cures de les lesions que patisquen els participants siguen participants actius o passius en les zones de foc o de risc seran costejades per ells mateixos o, si s’escau per l’assegurança de danys personals que hagen subscrit.
Únicament s’acceptaran reclamacions per danys o perjudicis cap a l’Ajuntament com a organitzador, per lesions, cremades, desperfectes en la vestimenta causada entre els espectadors situats a la zona segura pels artificis autoritzats causats pels participants actius autoritzats. Amb caràcter general els espectadors situats a la zona segura seran considerats com a “tercers”. Els danys d’aquests seran coberts per la pòlissa de responsabilitat civil subscrita per l’organitzador.

MESURES DE SEGURETAT PERSONALS RECOMANADES PER A LES ZONES DE FOC

COETA INFANTIL BETERA 2Tronc: Mono / bus de cotó o tela ignífuga o pell vacuna o material similar no inflamable que siga capaç de suportar gairebé íntegrament les explosions, les espurnes i la projecció de fragments dels artificis pirotècnics empleats. Tot el mono ha de no tenir butxaques oberts o qualsevol tipus d’obertura que permeta la connexió dels artificis.
Baix el mono es farà servir roba de cotó, pantalons i jaqueta texana tovalloles per al coll i altres peces que es consideren necessàries per aconseguir un aïllament suficient per esmorteir els impactes de les explosions i les possibles perforacions produïdes per raig de foc dels artificis.

Cap i ulls: Casc de moto amb visera o escafandra amb reixa prou xicoteta perquè impedeixi l’entrada de les partícules incandescents que desprenen els artificis, o ulleres de seguretat amb abillaments que cobreixin rostre i cap.

Peus: Botes de pell de canya alta tipus militar o similars.

Mans: Guants de serratge boví tipus soldador o similars.
ZONA DE RISC:

Ulls: Ulleres de protecció adequades.

Tronc: Jaqueta cotó “Vaquer o similar”.

Cames: Pantalons llargs cotó, “Vaquer o similar”.

Cap: Barret, o tovallola, o ombreig, o anàlegs.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment