estado 14L’Ajuntament de Bétera celebrarà dilluns que ve, 7 d’agost, el ple ordinari corresponent al mes d’agost.

No serà l’últim abans de les vacances ja que és probable que l’equip de govern convoque un ple extraordinari durant el mes d’agost per aprovar el Pressupost General de 2017 encara pendent d’aprovació definitiva.

Com sempre la convocatòria és el dilluns a les 19:00 hores al Saló de Plens del Castell de Bétera.

ORDRE DEL DIA 

1. RÈGIM JURÍDIC Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior no 06/2017 de 5 de juny de 2017.
2. RÈGIM JURÍDIC Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
4. RÈGIM JURÍDIC Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
5. HISENDA.- Expedient sobre dació compte d’Informe de la Tresoreria 124/2017 sobre període mitjà de pagament a proveïdors. Segon Trimestre 2017.
6. HISENDA.- Expedient sobre dació compte d’Informe de la Tresoreria Municipal no 126/2017 i de l’Informe de la Intervenció no 252/2017 en compliment de la Llei 15/2010 de 5 Juliol, que modifica la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Segon Trimestre 2017.
7. HISENDA.- Expedient sobre dació compte d’Informe de la Intervenció Municipal 278/2017 sobre actualització avaluació compliment objectiu estabilitat pressupostària i regla de despesa 2017. Segon Trimestre 2017.
8. HISENDA.- Expedient sobre modificació de crèdits no 12-2017, mitjançant Crèdits extraordinaris i Suplements de crèdit a finançar amb romanent de tresoreria per a despeses generals procedent de la liquidació de l’exercici 2016 i mitjançant baixes per anul·lació crèdits del PMS.
9. PERSONAL.- Expedient sobre dació compte de l’Informe de l’Alcaldia Presidència en compliment del que preveu l’article 104 bis LRBRL. Segon Trimestre 2017.
10. MEDI AMBIENT.- Expedient sobre modificació ordenança reguladora de recollida de residus. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva.
11. URBANISME.- Expedient sobre cessió de la condició d’agent urbanitzador del PAI de la U.E. “Jonquera Sud” del PGOU de Bétera, de la mercantil URBS CONSTRUCCIONS I OBRES PÚBLIQUES, S.L., a l’AIU “Lomas de Camarena”.
12. URBANISME.- Expedient sobre incompliment contractual agent urbanitzador Sectors sòl urbanitzable residencial R-10, R-11 i R-12 del PGOU.
13. RÈGIM JURÍDIC Torn obert de paraules.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment