13496942wLes Proves d’Accés a la Universitat (PAU) del curs 2017-2018 per a l’alumnat amb títol de Batxiller, tècnic superior de Formació Professional, Arts Plàstiques i Disseny, i esportiu, es realitzaran els dies 5, 6 i 7 de juny, a convocatòria ordinària, i del 3 al 5 de juliol, a extraordinària.

Així ha sigut acordat per la Comissió Gestora de les Proves d’Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, de la qual formen part tant la Conselleria d’Educació com les universitats públiques valencianes.

Pel que fa a la inscripció en les proves, els alumnes que es presenten a la convocatòria ordinària podran fer-la entre el 28 i el 31 de maig, i en el cas de la convocatòria extraordinària l’alumnat podrà inscriure entre el 26 i el 28 de juny, excepte l’alumnat de la Jaume I de Castelló, el termini d’inscripció serà del 25 al 27 de juny.

A més, tal com va anunciar Educació, cal destacar que per l’excepcionalitat de l’assignatura d’Història de la Filosofia, aquesta tindrà una ponderació de 0.2 en totes les titulacions de la branca de coneixements d’Art i Humanitats, així com en la branca de Ciències Socials i Jurídiques.

Cal recordar que l’estructura de la prova es mantindrà com fins ara, dividida en dues fases. Una primera és de caràcter general i obligatòria per a tots i una segona part, anomenada específica, que té caràcter voluntari.

Dos proves

La primera fase consta de cinc exercicis. En concret es tracta de l’assignatura de lliure configuració autonòmica, és a dir Valencià, i de les quatre assignatures troncals generals de segon curs de Batxillerat que haja cursat l’alumne, és a dir Castellà, Història d’Espanya, Idioma Estranger, i una de les quatre assignatures troncals generals amb vinculació a la modalitat de Batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II, o Fonaments de l’Art II).

Quant a la segona part, es realitza sobre les matèries de modalitat de 2n de Batxillerat, diferents de les de la fase general que trie l’alumne en el moment de matricular-se en les proves d’accés, encara que no les haja cursat.

Aquesta fase permet a l’estudiant incrementar la seua puntuació fins a quatre punts, de manera que la qualificació màxima per a accedir als diferents graus és de 14 punts, en comptes de 10. Per poder puntuar a la fase específica, l’alumne / a ha d’obtenir almenys un 5 en la matèria.

Qualificacions

Els alumnes que realitzen les proves d’accés a la universitat del curs 2017-18 a la universitats públiques de la Comunitat Valenciana podran conèixer les seues qualificacions a partir de les 14 hores del dia 15 de juny, a la convocatòria ordinària, ia partir de les 17 hores del dia 11 de juliol a la convocatòria extraordinària, en ambdós casos a través del portal de l’alumne PASEU, a la URL https://appweb.edu.gva.es/paseu/ amb la clau que se li facilitarà el primer dia de realització de les proves.

De la mateixa manera podrà sol·licitar i obtenir el document oficial que acrediti les qualificacions de la prova d’accés a la universitat.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment