pleno octubre beteraDilluns que ve, 6 de novembre, a les 19.00 hores tindrà lloc el ple ordinari corresponent al mes de novembre a la sala de plens del Castell de Bétera. Entre els punts de l’ordre del dia destaquem l’expedient d’ampliació de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Bétera.

Betera.com estarà com sempre enregistrant el ple en vídeo poder oferir als nostres lectors resums audiovisuals dels debats que es produisquen.

ORDRE DEL DIA

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de les actes de les sessions anteriors no 10 i número 11 de 7 i 17 d’agost de 2017 respectivament.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
5. HISENDA.- Expedient sobre dació compte d’Informe de la Tresoreria 182/2017 sobre període mitjà de pagament a proveïdors. Tercer Trimestre 2017.
6. HISENDA.- Expedient sobre dació compte d’Informe de la Tresoreria Municipal no 183/2017 i de l’Informe de la Intervenció no 382/2017 en compliment de la Llei 15/2010 de 5 Juliol, que modifica la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Tercer trimestre 2017.
7. HISENDA.- Expedient sobre dació compte d’Informe de la intervenció municipal no 388/2017 sobre actualització avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa 2017. Tercer Trimestre Exercici 2017.
8. HISENDA.- Expedient sobre correcció d’error error material aritmètic patit en el text de l’Ordenança fiscal no 20 Reguladora de la Taxa per prestació del Servei d’Ajuda a Domicili.
9. HISENDA.- Expedient sobre modificació de crèdits no 17/2017 mitjançant suplement de crèdit a finançar amb baixes per anul·lació.
10. PERSONAL.- Expedient sobre dació compte de l’Informe de l’Alcaldia Presidència en compliment del que preveu l’article 104 bis LRBRL. Tercer Trimestre 2017.
11. NOVES Tecnologies.- Expedient sobre adhesió d’aquest Ajuntament a la “Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes (XEMV)”.
12. CLAVEGUERAM I OBRES Públiques.- Expedient sobre “Projecte de Construcció de les obres d’ampliació de l’EDAR de Bétera (València)”.
13. RÈGIM JURÍDIC.- Torn obert de paraules.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment