Raquel-okiFa poc més d’un any Daría Terrádez (Compromís) deixava de ser regidora a l’Ajuntament de Bétera després de ser nomenada directora general de Relacions amb la Unió Europea del govern valencià i Raquel Puig (Compromís), que ja estava al capdavant de Cultura i Festes, assumia també la regidoria de Drets Socials.

Des d’octubre de 2016 Raquel Puig es dedica en exclusiva al seu treball a l’Ajuntament de Bétera ja que la regidoria de Drets Socials és una de les que més volum de treball comporta amb l’objectiu és atendre els veïns i veïnes de Bétera de manera personalitzada, atenta i ajudar-los en tot allò necessiten.

Betera.com: Raquel, Drets Socials és una de les regidories més importants per al govern liderat per Cristina Alemany, no és així?

Raquel Puig: Has dit bé, de fet em triplicat la partida pressupostaria i enguany seguirem ampliant-la, perquè tenim algun projecte de camí. Però sí, és molt important, perquè la Regidoria de Drets Socials és la regidoria que ha de garantir els drets de tots els veïns i veïnes del municipi. L’Ajuntament és l’administració pública més propera a la ciutadania; és la que primer pot detectar situacions de necessitat. Les administracions públiques tenim el deure de vetlar pel benestar de la ciutadania en tots els sentits, i més quan es tracta de prevenir situacions que poden provocar exclusió social, així com lluitar contra la pobresa i per a nosaltres els ciutadans són el primer.
B.com: Quins han sigut els principals objectius que us heu marcat?

R.P: En un primer moment, vam ampliar considerablement les ajudes, ara es poden rebre dos ajudes al mateix temps, ja no és incompatible i també vam regular les ajudes. Una vegada regularitzades i portades endavant les ordenances, es va fer una guia informativa per poder formar i informar la gent de què són les ajudes, per a poder arribar a tot el món, per a nosaltres el primer són les persones.

El segon pas, però igual de prioritari, va estar en pensar amb el col·lectiu amb diversitat funcional, menors i majors. I en aquests moments, i amb l’ajuda dels nous recursos humans per l’ampliació del departament, volem ampliar els programes ja existents, crear de nous com poden ser programes de drogodependència i, inclús, aprofitar que estem a la Mancomunitat per a portar programes mancomunats i apropar-los al poble, com el programa Pentagrama dirigit a persones amb malalties mentals.
B.com: En què es basa el teu treball diari al departament?

R.P: El meu treball diari consisteix en la implicació en l’activitat, dia a dia, dins del departament, no s’entén una Regidoria com esta sense una implicació diària, en treballar conjuntament amb el departament per vetlar per la dignitat dels veïns i veïnes de Bétera, per una millor qualitat i garantia dels seus drets.

Entre les meues funcions em coordine amb la cap de departament, reunions amb altres institucions, amb la resta de treballadors del departament, supervisió junt amb el departament de plans i programes dins del municipi, mancomunats que s’han de portar endavant. Participe en el procés de planificació del departament, forme part de la Comissió d’Ajudes que es reuneix periòdicament, però, sobretot, ser més propera a les persones usuàries que no saben on acudir per rebre una primera ajuda.
En definitiva, col·laborar amb l’estudi i la detecció de les necessitats personals per a poder garantir millor els drets al veïnat del municipi del nostre poble.
B.com: Quin tipus d’ajuda requereixen els veïns i veïnes de Bétera?

Raquel Puig 1R.P: Sobretot, ajuda d’alimentació i d’habitatge habitual, tant de lloguer com d’hipoteca, però també es contemplen un altre tipus d’ajudes com alimentació infantil de 0-12 anys, alimentació en centres escolars, allotjament urgent i/o temporal, desplaçaments, atenció integral a centres educatius, material escolar i llibres i altres despeses urgents… En referència a la tercera edat, ajudes tècniques i adaptació de vehicle de motor.

B.com: Un dels objectius ha sigut explicar en una guia amb les ajudes disponibles perquè les famílies sàpiguen a què es poden acollir i com, no és així?

R.P: Sí, és molt important que les famílies de Bétera estiguen informades de les ajudes que poden rebre quan tenen una necessitat bàsica a cobrir. Quan entràrem al govern vam detectar que moltes persones usuàries no sabien com havien de demanar les ajudes i, fins i tot, algunes persones no sabien que existien totes aquestes ajudes, per això es va prendre la determinació de fer una guia explicant què són les ajudes, els tipus d’ajudes, els requisits per a optar a elles, la documentació que han d’aportar, el procediment i les causes de denegació i les obligacions de les persones beneficiàries. Tot això, una vegada feta l’ordenança.
B.com: Quins són els principals problemes que heu detectat en el teixit social del poble?

R.P: Des de l’inici de la crisi el municipi es troba en una seminització de la pobresa, per tant, una aparició de nous usuaris des de l’inici de la crisi que encara s’arrossega. Pot semblar molt general, però, en l’estat espanyol patim molta desigualtat de classes i cada vegada la diferència és major. No sols les persones usuàries que ens troben són gent amb pocs recursos, sinó que gent acomodada, com a conseqüència de la crisi, també veu minvada la seua economia i han d’acudir per a cobrir les necessitats bàsiques.
B.com: Un dels objectius ha sigut treballar per millorar la vida de les persones que pateixen algun tipus de discapacitat, veritat?

R.P: Sí, així és, les persones amb diversitat funcional ha sigut el col·lectiu oblidat durant en aquest poble. Sols hem intentat dotar-los d’una major activitat d’oci, tant per a menuts com per a grans i d’un respir per a les famílies, però encara queda molt per fer. Era una reivindicació de molts anys que mai s’havia atés. Ara, gaudeixen d’activitats d’oci tant terapèutic com esportiu, de l’escola en períodes festius i alguna excursió programada al cap de l’any.
B.com: Com està funcionant l’oficina d’assessorament per a persones en procés de desnonament?

R.P: La preocupació des de la regidoria per la política generalitzada de desnonaments que venen practicant les entitats financeres, sense que les recents mesures legislatives tinguen efecte perceptible en ordre a la disminució d’aquest greu problema social, ens fan centrar-nos en aquesta matèria i exigir a les entitats financeres la paralització dels desnonaments d’habitatge habitual per insolvència sobrevinguda fins que entre en vigor un nou marc i, per aquestes raons, ens plantegem la creació d’una Oficina de Desnonaments on la gent que ha necessitat aquest assessorament està molt satisfeta.

L’oficina està funcionant molt bé, les persones que han acudit se senten protegides, acompanyades i assessorades, ja que es troben en una situació desconcertant, i no és per a menys, estan en procés de perdre la seua casa i moltes vegades no sabien on acudir.

Per tot això, és fonamental per a nosaltres l’assessorament als veïns i veïnes del poble en situació de pèrdua de la seua vivenda habitual i teníem un conveni amb el ICAV però, la seu comarcal està situada a Llíria i el trasllat per als usuaris moltes vegades era poc factible i és un dels motius d’aproximar al ciutadà un assessorament més proper i accessible.
B.com: Quines iniciatives s’han posat en marxa en els últims mesos?

R.P: Bona pregunta, a part d’algunes activitats com informàtica per a majors ampliada a tot l’any, més l’ampliació de les activitats per als majors, altres activitats d’oci per a la diversitat funcional, canvi en el format del Dia Sense Alcohol o activitats per celebrar els Drets de la Infància, ara ens posem a treballar de debò, donada l’ampliació del departament i la remodelació d’aquest, sobretot, amb la intervenció amb els menors o l’estudi per a portar endavant la campanya del fred.

Hem marcat una dinàmica nova en el departament, un xicotet canvi en el funcionament per a poder donar una major cobertura en les diferents àrees (menors, drogodependència, majors, diversitat…) tot i les dificultats que cada dia vivim com a conseqüència de les decisions del govern de l’Estat.
B.com: En quin projecte esteu treballant ara mateix?

R.P: Pregunta interessant, tenim diversos projectes en ment i en procés, però a llarg termini, per a l’any vivent, que realment ja està ací. Tenim en mà, el Pla General de Drogodependència aprovat pel ple de la Mancomunitat i, ara, cal posar-nos a treballar amb ell, una vegada conselleria ens done el vistiplau.

Volem incloure el Programa Pentagrama, programa per a la rehabilitació psicosocial per a malalts mentals.

I ara bé, a mi m’agradaria portar endavant un CIM (Centre Integrat de Majors). Us preguntareu que és un CIM, vos diré: la casa Nebot es creà per a albergar una residència per a majors, cosa inviable hui en dia per la normativa actual, ja que en el seu moment no es va demanar la llicència d’obertura quan van acabar les obres. També direu per què no un centre de dia, doncs perquè tampoc l’autoritzarà Conselleria, ja que no compleix les condicions com a tal. Ara bé, sí que pot ser un Centre Integrat de Majors, que el recurs i l’horari que ofereix és molt paregut al Centre de Dia i aquest és el nostre objectiu per a més llarg termini.

I perquè aquest objectiu a llarg termini i no un altre?, perquè per a nosaltres és un deute històric que tenim amb els nostres majors del poble de Bétera, els nostres majors són també el nostre futur.

B.com: Dissabte passat es posà en marxa la campanya solidària “Ajudant ajudes”, en què consisteix?

R.P: La campanya consistí en la recollida d’aliments amb la col·laboració de les associacions Càritas, Asfana, Bétera Solidària i Protecció Civil. Va anar molt bé, perquè s’han recollit molts aliments i vam ser molts col·laboradors. Des d’ací sols em queda agrair en nom de les presidentes de les associacions i en el meu nom propi, tant als col·laboradors, com als veïns i les veïnes del poble per la seua participació i aportacions a la campanya.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment