hands-981400_960_720La Generalitat Valenciana ha obert el termini per sol·licitar les prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors.
Aquestes barreres poden trobar-se en l’habitatge propi o l’edifici que obstaculitzen la seua mobilitat, incloent les transformacions o les reformes que contribueixen a evitar els obstacles i facilitar la mobilitat.
Es podran beneficiar d’aquestes prestacions econòmiques individualitzades les persones sol·licitants que siguen majors de 60 anys.
La Generalitat Valenciana ha obert el termini per sol·licitar les prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors.
Aquestes barreres poden trobar-se en l’habitatge propi o l’edifici que obstaculitzen la seua mobilitat, incloent-hi les transformacions o les reformes que contribueixen a evitar els obstacles i facilitar la mobilitat.
Es podran beneficiar d’aquestes prestacions econòmiques individualitzades les persones sol·licitants que siguen majors de 60 anys.
A més, deuran existir deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que li impedisquen o dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals.
La sol·licitud deurà estar referida a elements relacionats amb les necessitats d’accessibilitat i de comunicació. En aquest sentit, estan exclosos els que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiguen directament relacionats amb els impediments físics i/o sensorials.
També es deurà comptar amb la idoneïtat del sol·licitat per a cobrir la necessitat que requereix el subjecte, que cal acreditar per mitjà dels informes mèdic i social exigits en la corresponent convocatòria.
Les condicions establides per a tindre la condició de beneficiari s’han de complir abans de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
El termini finalitza el 31 d’octubre de 2018.
No obstant això, amb caràcter extraordinari, es podran admetre i tramitar les sol·licituds de subvencions presentades amb posterioritat a aquesta data i abans del 31 de desembre d’aquest any, sempre que s’acredite documentalment l’aparició de la necessitat fora del termini normal de presentació de les sol·licituds.

No obstant això, amb caràcter extraordinari, es podran admetre i tramitar les sol·licituds de subvencions presentades amb posterioritat a aquesta data i abans del 31 de desembre d’aquest any, sempre que s’acredite documentalment l’aparició de la necessitat fora del termini normal de presentació de les sol·licituds.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment