old-age-360714_960_720El programa del ‘Bo Respir‘ per a 2018 ja està ací. La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha publicat aquesta iniciativa amb la finalitat de finançar les diverses modalitats d’estades de caràcter temporal o no permanent en residències de la tercera edat, quan per necessitats que afecten les persones majors o els seus cuidadors familiars, aquestes necessiten l’atenció en un centre especialitzat que substituïsca les cures que, de manera habitual, es reben a l’Àmbit familiar.

Els beneficiaris directes de les subvencions han de ser persones dependents, estant acreditat per un informe mèdic. Es pot presentar la sol·licitud en el departament de Drets Socials de l’Ajuntament de Bétera o en la Direcció territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives. El termini de sol·licituds finalitzarà el pròxim dijous 22 de febrer.
Els requisits que s’hauran de complir, per poder obtenir aquest bo, són els següents:
1. Tindre 65 anys o més en el moment de presentar la sol·licitud i haver cessat en l’activitat laboral o professional per jubilació o incapacitat.
També podran ser beneficiàries les persones de 55 anys o més diagnosticades amb la malaltia d’Alzheimer o altres demències.
2. Estar empadronat en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.
3. Tindre la consideració de persona dependent, acreditada per mitjà del corresponent informe mèdic.
4. Acreditar la necessitat social i econòmica d’acord amb els criteris establits.
5. De manera excepcional i amb l’objecte de mantenir la unitat familiar, podran sol·licitar l’ingrés conjunt amb el sol·licitant principal, les persones majors o menors de 65 anys, que acrediten una de les situacions següents: ser cònjuge o parella de fet degudament inscrita en el Registre Administratiu d’Unions de Fet de la comunitat Valenciana; ser discapacitat convivent amb el sol·licitant i sempre que ingresse en el mateix centre residencial que aquell. Quan tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment