expression-3073830_960_720Mitjançant el projecte ‘Et formem Bétera‘, l’Ajuntament del municipi precisa docent del mòdul de formació complementària FCOS02 Bàsic de prevenció de Riscos Laborals de 30 hores.

Per a poder desenvolupar aquesta labor, s’exigeix titulació de Tècnic Superior en Riscos Laborals amb acreditació docent, C.A.P., o equivalent.

El grup de treball mixt ha designat per al procés de selecció de l’esmentat docent que el procediment a seguir siga oferta d’ocupació a través de GVAJOBS. Amb els candidats de l’oferta, es procedirà a la seua baremació i entrevista posterior, segons s’estableix en les Bases generals per a la selecció del personal directiu, docent i administratiu de les escoles d’ocupació Et Formem.

Per a qualsevol consulta o informació els interessats poden posar-se en contacte amb l’A.D.L., en el telèfon: 961698714.

Els objectius generals de la formació en riscos laborals és preveure els riscos en el treball i determinar accions preventives
elementals i / o de protecció a la salut minimitzant factors de risc. La formació establerta en aquesta especialitat formativa capacita
per poder dur a terme les responsabilitats professionals de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, d’acord a l’Annex IV del Reglament dels serveis de prevenció aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.

Les instal·lacions i equipaments hauran de complir la normativa industrial i higiènic sanitària corresponent i respondran a mesures d’accessibilitat universal i seguretat dels participants. En el cas que la formació s’adrece a persones amb discapacitat es realitzaran les adaptacions i els ajustaments raonables per assegurar-ne la participació en condicions d’igualtat.


.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment