pleno portadaAl voltant de les 19.00 hores d’aquest dilluns, el Saló de Plens del Castell de Bétera acollirà el Ple Ordinari del mes de març. A l’ordre del dia publicada pel consistori caldrà sumar-li les mocions, els precs i preguntes dels regidors i del públic assistent.

Entre els assumptes a tractar cal destacar l’aprovació del límit de despesa per al pressupost general de l’any 2018. També es parlarà sobre l’elaboració d’un Pla Municipal d’Inclusió i cohesió social i la creació del consell municipal d’inclusió i drets socials. Altre tema que portarà a ple serà la sol·licitud a UNICEF de la condició de Bétera com a “municipi aliat”.

Les càmeres i micròfons de Betera.com gravaran la sessió plenària per poder oferir als nostres lectors vídeos amb els debats i intervencions de cada grup polític de la corporació municipal.

ORDRE DEL DIA
1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de les actes de les sessions anteriors nº 7 de 19 de Juny de 2017, nº 12 de 2 d’octubre de 2017, nº 13 de 6 de novembre de 2017 i la nº 14 de 4 de desembre de 2017.
2.RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3.RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldía dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
4.RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
5.HISENDA.-Expedient sobre dació de compte d’Informe de la intervenció Municipal núm 25/2018 sobre actualització avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa 2017. Quart Trimestre Exercici 2017.
6.HISENDA.-Expedient sobre compte general del Pressupost municipal de l’exercici 2014. Aprovació definitiva.
7.HISENDA.-Expedient sobre aprovació del límit de despesa no financera del Pressupost General de l’exercici 2018.
8.HISENDA.-Expedient sobre reconeixement extrajudicial de Crèdits FPL 001/2018.
9.SERVEIS SOCIALS.-Expedient sobre ratificació Resolució d’Ajuntament 238/2018, sobre compromís per a l’elaboració d’un Pla Municipal d’Inclusió i cohesió social i crear el consell municipal d’inclusió i drets socials.
10.SERVEIS SOCIALS.-Expedient sobre sol·licitud a UNICEF de la condició de Bétera com “Municipi Aliat “.
11.RÈGIM JURÍDIC.- Torn obert de paraules. Precs i Preguntes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment