P1100377El ple ordinari del mes de març de Bétera va tindre lloc aquest dilluns, 5 de març. La sessió començava amb la lectura d’un manifest per commemorar el Dia de la Dona Treballadora que se celebra el 8 de març. Aquest manifest portava per nom ‘Per treballs i salaris dignes som ciutadans’.

La regidora municipal de la Dona i Igualtat, Maite Bes, va agrair en primer lloc que tots els grups portaren el crespó morat com a símbol d’aquesta data. A més, va manifestar el compromís real que un any més té l’Ajuntament de Bétera amb la igualtat real de la dona, amb la defensa dels seus drets i amb polítiques d’Igualtat com a instrument per a avançar cap a una societat democràticament més justa i equilibrada en la presa de decisions entre homes i dones”.

Posteriorment a aquesta lectura es va donar pas a l’ordre del dia, en el qual hi havia 10 punts a tractar, més les mocions i el torn de precs i preguntes.

P1100376El primer punt aprovat per unanimitat va ser el de les actes de les sessions anteriors 7 de 19 de juny de 2017, 12 de 2 d’octubre de 2017, 13 de 6 de novembre de 2017 i la 14 de 4 de desembre de 2017.
El segon i tercer punt també es van aprovar per unanimitat, fent al·lusió a la correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general i al control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària, respectivament.

El Ple també es va donar per assabentat de la dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària i de l’expedient sobre dació de compte d’Informe de la intervenció Municipal número 25/2018 sobre actualització d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa 2017 (quart Trimestre Exercici 2017), fent referència al quart i al cinqué punt de l’ordre del dia.

Hisenda

P1100386El sisé punt es va aprovar amb l’abstenció de Mas Camarena-Cube i el regidor no adscrit. Aquest anava referit a l’aprovació definitiva de l’expedient sobre compte general del Pressupost municipal de l’exercici 2014.

El seté punt va ser aprovat per majoria simple, amb els vots favorables de Compromís, PSPV-PSOE i Asamblea Bétera Ciudadana i les abstencions del PP, Mas Camarena-Cube, Ciudadanos i el regidor del grup no adscrit. Es tractava de fixar el límit de despesa per als pressupostos de l’exercici 2018, una xifra que supera els 16 milions d’euros i que es concretarà definitivament més endavant.

També es va aprovar amb els vots favorables de Compromís, PSPV-PSOE i Asamblea Bétera Ciudadana i les abstencions del PP, Mas Camarena-Cube, Ciudadanos i el regidor del grup no adscrit, l’expedient sobre reconeixement extrajudicial de Crèdits FPL número 1/2018. En aquest punt hi havia una variació respecte al punt que inicialment s’havia aprovat en comissions informatives. Aquest punt incloïa dues factures i de les dues factures es retira una d’elles, en concret la que fa referència al servei d’autobusos, ja que s’ha arribat a un acord amb l’empresa d’aquest transport i, per tant, es va votar únicament a la que feia referència a l’assegurança.

Serveis Socials

Finalment, dins de l’ordre del dia es va aprovar per unanimitat dos assumptes relacionats amb serveis socials. D’una banda, es vaP1100391 donar llum verda al compromís per a l’elaboració d’un Pla Municipal d’Inclusió i cohesió social i crear el consell municipal d’inclusió i drets socials. En aquest sentit, per a poder portar a terme aquesta iniciativa la regidoria de Drets Socials ha demanat a la Conselleria una subvenció de 12.000€. La regidora d’aquesta àrea, Raquel Puig, va manifestar que aquest pla suposa “una oportunitat per a reduir els factors de desigualtat social, promoure l’autonomia de les persones i col·lectius vulnerables des de l’actuació inclusiva i la vida independent”.

D’altra banda tot el ple va donar també suport a la sol·licitud a UNICEF de la condició de Bétera com Municipi Aliat .

A continuació adjuntem el vídeo resum de l’ordre del dia. En posteriors notícies vos ampliarem la informació amb les mocions i els precs i preguntes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment