P1130002El ple del mes d’abril de Bétera va tenir lloc aquest dimarts, 3 d’abril, ja que el passat dilluns es celebrava la festivitat de Pasqua. Aquesta sessió va començar d’una manera molt emotiva. Doncs, l’alcaldessa del municipi, Cristina Alemany, va voler recordar amb un fort aplaudiment per parts dels allí presents al jove Iván Doñate, qui va faltar fa unes setmanes i era una persona molt implicada en els assumptes de la localitat.

Posteriorment, es va passar a l’ordre del dia. En primer lloc, es va aprovar per unanimitat les actes de les sessions anteriors  01 del 5 de febrer del 2018,  02 del 26 de febrer del 2018 i  03 del 5 de març del 2018. Sense cap qüestió, es va assabentar al ple de la correspondència oficial i assumptes i disposicions de caràcter general, així com del control i fiscalització de les resolucions de l’alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.

Règim Jurídic

P1130004També es va donar compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària. En aquest quart punt, el regidor del Partit Popular Manu Pérez va preguntar sobre dos punts de l’acta  8 de la Junta de Govern Local. El primer d’ells anava referit a l’alçament d’un reparo sobre la contractació d’un servei d’assistència tècnica per a la redacció del Pla General Estructural de Bétera. Manu va demanar que algú els puguera explicar perquè s’havia alçat aquest reparo. Al mateix temps, va mencionar que aquest servei costa 160.000 euros i va preguntar perquè no es feia amb recursos propis.

El regidor del grup no adscrit, Pedro Gallén també va preguntar si era realment viable la contractació de serveis externs per a determinats treballs considerats complexos o que requerisquen certa especialització.

Respecte a aquestes qüestions, el portaveu de Compromís, Enric Àlvarez, va indicar que respondria per escrit o en el següent ple (com fóra preferible) sobre el citat reparo, ja que sense l’expedient davant no sabia exactament a quin es referia Manu. No obstant això, li va avançar que hi ha tasques que s’externalitzen i no es fan amb recursos propis perquè hi ha una llei que impedeix contractar i augmentar la plantilla i per tant “si no ho externalitzes no hi es pot fer”. D’altra banda, Neus Sánchez, responsable d’Urbanisme. va explicar que aquests 160.000 euros no són sols per a un any, sinó que “és una modificació estructural del Pla General i açò no ens du un any, es va a dur més temps”. Segons va declarar la regidora, en el que és enguany suposa un 5% d’eixa quantitat aproximadament, sent uns 25.000 euros.

P1130053Manu també va referir-se al punt 5.3 de la mateixa acta, referent a unes retribucions per dietes i desplaçaments i reprografia respecte a algun treball realitzat entorn de la memòria històrica. En aquest sentit, va preguntar quines actuacions s’havien portat a terme, ja que les dietes i desplaçaments ascendien a 950 euros. Tal com va explicar, el regidor de José Rodado, el documentalista municipal s’havia hagut de desplaçar a Madrid, al Registre Central Estatal perquè es va a fer un llibre recordant a tots les víctimes de Bétera de la Guerra Civil i la dictadura. Aquest treballador va fer un primer viatge per recopila tota la informació necessària, però hi ha alguns documents que no deixen treure del registre i ni fotocopiar-la i, per tant, ha hagut d’estar quatre dies per transcriure aquests expedients i els 950 euros corresponen a la seua estança allí (hotel, menjar, etc.), avançava Rodado. Aquestes dietes es justificaran amb factures que entregarà el documentalista, segons va anunciar també Enric Àlvarez.

En aquest punt, Pedro Gallén també va formular diverses qüestions referides a la contractació del servei de recollida de fem a Mas Camarena, tema ja tractat en sessions anteriors. A causa de la gran diversitat de preguntes formulades, José Rodado va indicar que totes serien contestades per escrit de manera detallada.

Hisenda

Després d’aquestes reflexions, es va també donar compte dels punts cinqué, sisé i seté de l’ordre del dia, sense res que al·legar. Aquests, anaven referits a la resolució d’alcaldia  447/2018 sobre aprovació dels plans pressupostaris a mitjà termini 2019-2021, a l’informe de la intervenció municipal 106/2018 sobre captura i actualització de la central de riscos de les Entitats Locals a 31/12/2017 i a informe de la intervenció municipal 92/2018 sobre actualització de l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, pròrroga de pressupostos 2017.

En el punt huité, es va tractar l’expedient sobre modificació de crèdits  4, mitjançant suplement de crèdits, a finançar amb baixes per anul·lació de crèdits del PMS. Enric Àlvarez va detallar que concretament es tractava dels terrenys expropiats per a l’ampliació de la depuradora, ja que l’estimació inicial era inferior i el que s’ha fet és cobrir la part del just i preu que no estava prevista i faltava. El punt es va aprovar amb els vots a favor de Compromís, PSPV-PSOE, Asamblea Bétera-Ciudadana i el Partit Popular. Mas Camarena-CUBE, Ciutadans Bétera i el regidor del grup no adscrit van abstenir-se.

Aprovades per unanimitat

P1130057Quant a la sol·licitud d’ajudes a l’IVACE, per a finançar projectes d’inversió dirigits a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i servicis en els polígons, àrees industrials i enclaus tecnològics, per als exercicis 2018 i 2019, aquest expedient es va aprovar per unanimitat.

El punt desé també va aprovar-se per unanimitat, referit a l’expedient sobre acceptació de les garanties presentades per la cessionària AIU “Lomas de Camarena” en la seua condició d’agent urbanitzador del PAI de la UE “Jonquera Sur” del PGOU de Bétera.

Finalment, també es va donar llum verda per unanimitat a l’últim punt de l’ordre del dia, on es reflectia el canvi de denominació via pública en Clotxa del Sec II, per una qüestió d’incongruència.

Durant aquests dies vos oferirem més informació sobre les mocions, els precs i preguntes. A continuació vos deixem un resum de l’ordre del dia:


 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment