La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat les subvencions per a l’adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. Així ho ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
La quantitat pressupostada per a l’adquisició serà de 626.000 euros. Es destinaran 26.000 euros a la modalitat d’adquisició de lot fundacional i 600.000 euros a la modalitat d’adquisició de material bibliogràfic.
Podran sol·licitar subvencions totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana.
Així mateix, també podran acollir-se a aquestes subvencions les fundacions i institucions culturals municipals que tinguen entre les seues funcions la gestió d’algun dels centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana.
Aquestes subvencions contribuiran al finançament, fins al màxim del 100 %, de les despeses ocasionades en l’adquisició de material bibliogràfic.
Es podran subvencionar les despeses següents: llibres (en format tradicional i electrònic); materials especials propis de la col·lecció bibliogràfica, com documents audiovisuals, documents sonors, recursos electrònics, material gràfic i material cartogràfic; revistes; obres de referència; material bibliogràfic per a la realització de clubs de lectura, i desenvolupament de serveis d’extensió bibliotecària (biblioplatges, bibliopiscines).
Almenys un 30 % de la quantia sol·licitada per l’interessat en concepte de subvenció correspondrà a l’adquisició de material bibliogràfic en llengua valenciana.
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades d’un certificat del secretari o interventor de l’entitat local o de la fundació o institució cultural municipal que incloga l’acord de l’òrgue competent pel qual es va acordar sol·licitar la subvenció, i haurà d’indicar-se la finalitat i la quantia total de la despesa.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment