L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha convocat set beques destinades a la realització de pràctiques professionals en les seues dependències. La seua finalitat és la millora i especialització de persones joves titulades universitàries.
Les beques, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), es realitzaran durant enguany amb les següents titulacions oficials universitàries requerides: una beca per a persones llicenciades o graduades en Economia, Finances i Comptabilitat o Administració i direcció d’empreses, una beca per a persones llicenciades o graduades en Història de l’Art, Belles arts o Humanitats així com una beca per a persones llicenciades o graduades en Comunicació Audiovisual o Periodisme.
També s’ha convocat una beca per a persones llicenciades o graduades en Disseny i Tecnologies creatives; una beca per a persones llicenciades o graduades en Sociologia; una beca per a persones llicenciades o graduades en Ciències Polítiques i una beca per a persones llicenciades o graduades en Informació i Documentació.
A aquesta convocatòria podran optar les persones que no siguen majors de 35 anys i que estiguen en possessió de la titulació exigida en la convocatòria directament relacionada amb la naturalesa de cadascuna de les beques, expedida o homologada per les autoritats espanyoles corresponents, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de l’obtenció d’aquesta.
En la publicació de la convocatòria figuren també les funcions assignades a cada beca. L’import global màxim destinat a la concessió de les beques que es convoquen mitjançant la present resolució serà de trenta mil euros (30.000 euros) per a l’anualitat 2018.
Les persones aspirants a obtindre una beca poden presentar a partir d’aquest dijous, per via electrònica, una única sol·licitud, en la qual optaran exclusivament a una de les beques convocades, i el currículum de forma completa, segons models normalitzats, en el termini de quinze dies hàbils. Al costat de la sol·licitud i al currículum presentats per via electrònica no s’acompanyarà cap documentació.

Imprimir article

Comente esta notícia en el nostre fòrum polsant ací.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment