L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha convocat set beques destinades a la realització de pràctiques professionals en les seues dependències. La seua finalitat és la millora i especialització de persones joves titulades universitàries.
Les beques, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), es realitzaran durant enguany amb les següents titulacions oficials universitàries requerides: una beca per a persones llicenciades o graduades en Economia, Finances i Comptabilitat o Administració i direcció d’empreses, una beca per a persones llicenciades o graduades en Història de l’Art, Belles arts o Humanitats així com una beca per a persones llicenciades o graduades en Comunicació Audiovisual o Periodisme.
També s’ha convocat una beca per a persones llicenciades o graduades en Disseny i Tecnologies creatives; una beca per a persones llicenciades o graduades en Sociologia; una beca per a persones llicenciades o graduades en Ciències Polítiques i una beca per a persones llicenciades o graduades en Informació i Documentació.
A aquesta convocatòria podran optar les persones que no siguen majors de 35 anys i que estiguen en possessió de la titulació exigida en la convocatòria directament relacionada amb la naturalesa de cadascuna de les beques, expedida o homologada per les autoritats espanyoles corresponents, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de l’obtenció d’aquesta.
En la publicació de la convocatòria figuren també les funcions assignades a cada beca. L’import global màxim destinat a la concessió de les beques que es convoquen mitjançant la present resolució serà de trenta mil euros (30.000 euros) per a l’anualitat 2018.
Les persones aspirants a obtindre una beca poden presentar a partir d’aquest dijous, per via electrònica, una única sol·licitud, en la qual optaran exclusivament a una de les beques convocades, i el currículum de forma completa, segons models normalitzats, en el termini de quinze dies hàbils. Al costat de la sol·licitud i al currículum presentats per via electrònica no s’acompanyarà cap documentació.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment