La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat les subvencions dirigides a la promoció dels drets d’infància i de participació infantil. A aquestes poden accedir els ajuntaments, diputacions i entitats locals supramunicipals de la Comunitat Valenciana que tinguen en el seu àmbit territorial una població superior als 500 habitants.
Per segon any consecutiu, la Conselleria dóna suport econòmic a les actuacions impulsades des dels municipis valencians per a fomentar la participació activa dels xiquets i xiquetes amb accions concretes de difusió, promoció i defensa dels seus drets. L’import global de les ajudes ascendeix a 289.737 euros.
Amb aquesta convocatòria, la Conselleria ofereix el suport econòmic per a aquelles actuacions desenvolupades per les entitats locals que promouen una política d’infància, amb activitats dirigides a la formació de les persones menors d’edat en el coneixement i exercici dels drets que li reconeix i garanteix l’ordenament jurídic, així com de les accions per a la seua promoció i defensa.
A l’hora de valorar els programes locals per a l’atorgament de les subvencions, es tindran en compte una sèrie de criteris objectius, com l’existència d’un Informe de situació d’infància i adolescència en l’àmbit territorial de competència de l’entitat i d’un Pla local d’Infància i Adolescència, entre altres.
A més del nivell de necessitat social del recurs, es valoraran amb major puntuació els programes dirigits preferentment a la sensibilització i difusió dels drets de la infància i a aquells que fomenten la participació infantil.
Així mateix, es tindrà en compte la inclusió d’accions destinades específicament a la infància amb necessitats especials i/o situació d’especial vulnerabilitat, i les accions que promocionen la igualtat entre homes i dones i la no discriminació de cap col·lectiu per raó d’ètnia, cultura, orientació sexual, diversitat funcional, entre altres.
El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a partir de l’endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i es presentaran exclusivament per mitjans electrònics en la seu electrònica de la Generalitat  https//sede.gva.es o bé a través de l’adreça d’internet.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment