La Conselleria d’Economia Sostenible ha aprovat les bases reguladores del programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones joves qualificades, a través de la iniciativa ‘Avalem Joves‘. Aquesta actuació s’emmarca dins el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

A través d’aquest programa i de les subvencions que ofereix es pretén potenciar la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones joves qualificades, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Podran beneficiar-se d’aquesta subvenció les empreses i autònoms, el centre dels quals de treball estiga en la Comunitat Valenciana.

No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats que concórreguen prohibicions establides en
els apartats 2 i 3 art. 13 Llei de subvencions i aquelles agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades,
les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat.

Aquestes ajudes van dirigides a persones joves majors de 16 anys que, comptant amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu, figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil a la Comunitat Valenciana.
Aquests, deuran estar en possessió de les següents titulacions:
a) Llicenciatura o diplomatura, enginyeria superior o tècnica, arquitectura o arquitectura tècnica.
b) Grau universitari
c) Estudis de postgrau Universitari
d) Doctorat
e) Tècnic superior de Formació Professional reglada, de la formació professional específica
f) Altres titulacions oficialment equivalents, sense que tinguen consideració titulació d’ESO o Batxillerat.
g) Certificat de professionalitat

Serà subvencionable la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones joves. La quantia de la subvenció és la següent:

  • 18.544,68 €.
  • Addicionalment dona o diversitat funcional 19.574,94 €.
  • Diversitat funcional severa; jove sota guarda o tutela GV, mesura judicial o en alguna d’aquestes dues situacions durant els 3 anys anteriors; jove dona víctima de la violència sobre la dona 20.605,20 €.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment