La garantia Juvenil és una iniciativa europea. Aquesta pretén facilitar l’accés dels joves al mercat de treball. A Espanya s’emmarca dins de l’estratègia d’Emprenedoria Jove aprovada el febrer de 2013 pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. La iniciativa busca que els joves puguen rebre una oferta d’ocupació, d’educació o formació després d’haver finalitzat els seus estudis o quedar aturat.

Els beneficiaris poden ser joves que complisquen els següents requisits:

 • Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la UE o dels Estats parteix de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També els estrangers titulars d’una autorització per a residir en territori espanyol.
 • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol.
 • Tindre més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys, en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. A més els majors de 25 anys i menors de 30 quan, en el moment de sol·licitar la inscripció la taxa de desocupació d’aquest col·lectiu siga igual o superior al 20% segons EPA últim trimestre.
 • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de la presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d’ocupació bastarà amb la seua inscripció en els serveis públics d’ocupació.

Per a donar-se d’alta es deurà anar al següent enllaç: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html.

Una vegada s’haja accedit a aquest enllaç s’hauran de complir els requisits establits en el punt anterior i accedir al fitxer del Sistema de Garantia Juvenil per a inscriure’s.

Existeixen diferents formes d’inscripció:

 • Accés al registre amb DNI electrònic o certificat.
 • Accés de forma assistida
 • Amb l’ajuda de personal especialitzat a través de l’Oficina de les Cambres de Comerç, únicament presentant el DNI o en
  centres i serveis de la Xarxa SIJ (Serveis d’Informació Juvenil) únicament presentant el DNI.
 • Accés a través del Sistema Cl@ve
 • Accés amb usuari i contrasenya.
 • Altres sistemes via telemàtica com formularis.

Una vegada l’interessat s’ha donat d’alta en el sistema podrà rebre ofertes del catàleg d’actuacions que es recullen en el Pla d’Implantació de la Garantia Juvenil i/o en l’Estratègia d’Emprenedoria i Ocupació Jove a través de la seua Comunitat Autònoma, l’Administració General de l’Estat, les entitats que col·laboren en la gestió del Fons Social Europeu o de les empreses que desitgen aplicar-se algun dels incentius previstos en la normativa vigent per a la contractació de joves.

A més, Garantia Juvenil contempla un total de 100 mesures per a facilitar la inserció dels joves en el mercat laboral, el foment de l’esperit emprenedor, així com la millora de l’ocupabilitat. Entre elles es troben:

 • La rebaixa de les cotitzacions a la Seguretat Social, amb reduccions i bonificacions de fins al 100% per a les empreses que contracten a joves menors de 30 anys.
 • Programes perquè joves que van abandonar els seus estudis de forma prematura puguen obtindre la titulació d’ESO.
 • La millora d’ocupabilitat dels joves en situació de desocupació, a través de programes formatius.
 • Per a aquelles i aquells que decidisquen iniciar una activitat emprenedora, s’han posat diferents mesures aplicables.

Avalem Joves, també s’emmarca dins d’aquesta iniciativa com a ajuda als joves de la Comunitat Valenciana.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment