El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es fixen les taxes universitàries per al curs 2018-19.

El nou decret suposa reduir les taxes per al curs acadèmic 2018/2019 en un percentatge del 8% respecte a les establides en el Decret 108/2017, de 28 de juliol, pel que fa als crèdits en primera matrícula, tant de grau com de màster a les universitats públiques valencianes, per a aquells estudis de màster que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades a Espanya, o amb preu equiparable, i per als estudis de màster no compresos en el grup anterior.

A més, es manté l’import de les taxes en els estudis de màster amb preu excepcional, que ve establit per conveni amb altres universitats participants, així com en els estudis conduents al títol de doctor, des de la primera matrícula fins a la quarta matrícula i següents.

La reducció del 8% de les taxes universitàries se suma a la reducció del 7% duta a terme en el curs 2017/2018, amb el que la reducció de les taxes universitàries aconsegueix el 15% respecte a les taxes del curs 2016/2017.

Aquesta reducció de preus s’implementa amb una política de subvencions i beques universitàries que pretén acabar amb les desigualtats socials que es produeixen tant en l’accés (primera matrícula), com en la continuïtat dels estudis universitaris, i que constitueixen dos dels principals eixos del Pla de millora del sistema universitari valencià.

L’objectiu definitiu del Consell amb aquestes mesures és aconseguir que cap alumne deixe d’estudiar en la universitat per motius econòmics.
El decret també estableix que l’import de les tarifes per la realització d’estudis conduents a títols propis de les universitats serà fixat pel consell social de cada universitat, igual que l’import dels preus per la prestació de serveis no acadèmics per part de la universitat o per l’ús o cessió d’instal·lacions universitàries.

El règim aplicable a les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris serà l’establit en la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment