El Ple del Consell ha aprovat modificar el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament Forestal de la Llei 3/1993. Així, s’aprova les normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals a observar en l’ús festiu recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.

Concretament es modificaran els articles 145 i 146 del Decret, a fi de buscar una solució conciliadora que compatibilitze una prevenció eficaç dels incendis forestals amb el desenvolupament d’activitats de profunda tradició cultural en la Comunitat Valenciana.

La modificació consisteix a permetre, de manera excepcional, i prèvia autorització administrativa que garantisca l’adopció de totes les mesures i mitjans de seguretat i prevenció necessaris, l’ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.
Cal ressaltar que l’anterior decret no regulava ni recollia cap activitat relacionada amb l’ús del foc en manifestacions festives en les quals se solen utilitzar artificis de pirotècnia, realització de fogueres, o qualsevol altre dispositiu generador de foc.

En aquest sentit, un conjunt important de manifestacions festives que se celebren al llarg del territori de la Comunitat Valenciana utilitzen el foc o la pólvora com a elements centrals de les seues festes.

El Consell considera necessari una revisió de la regulació, tenint en compte els nivells de risc realment existents en funció de la seua localització. Per aquest motiu, el present decret pretén compatibilitzar la possibilitat de celebrar alguns d’aquests esdeveniments amb la prevenció d’incendis, tenint en compte que si el nivell de risc declarat és màxim (preemergència 3) no es podrà celebrar cap activitat d’aquestes característiques.

Cada consistori haurà de delimitar i proposar a les direccions territorials de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per a ser autoritzat de forma excepcional. L’emplaçament més adequat per al muntatge de l’esdeveniment, sempre des del punt de vista de la minimització del potencial risc d’inici i propagació de foc a les masses forestals confrontants.

Cada emplaçament autoritzat serà inscrit en un registre de caràcter públic i una vegada autoritzat l’ajuntament promotor haurà de realitzar una declaració responsable on manifeste que compleix amb els requisits establits en aquest Decret. L’ajuntament disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil específic que atorgarà cobertura al risc generat per l’esdeveniment en concret.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment