La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat ajudes per a fomentar l’accés d’alumnat femení a determinats cicles formatius de Formació Professional Bàsica i Grau Mitjà i Superior. Aquests cicles van relacionats amb les famílies professionals d’Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment, i Transport i Manteniment de Vehicles, en centres educatius públics de la Comunitat Valenciana.

Es tracta de cicles amb molta escassa presència femenina i que han experimentat una disminució d’alumnat en els últims anys, però que, no obstant això, presenten una bona inserció professional. Per això, aquestes ajudes tracten de fomentar la incorporació de la dona en un nínxol amb potencial elevat.

L’import global màxim de les ajudes serà de 94.600 euros i les podran sol·licitar les alumnes que s’hagen matriculat, per primera vegada, en el curs escolar 2017-2018, en el primer curs d’algun cicle formatiu d’FP bàsica, o de grau mitjà o superior de les famílies professionals esmentades.

Aquest import es distribuirà de manera equitativa entre totes les beneficiàries, de manera que cada una rebrà una quantitat idèntica, sense sobrepassar el límit màxim de 600 euros i mínim de 378,4 euros, i per tant 250 serà el nombre màxim de beques que es concediran.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el DOGV, i el tràmit s’ha de fer preferentment per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA.

Cicles:

En concret, dins de la família professional d’Electricitat i Electrònica poden rebre beca les estudiants de Títol Professional Bàsic en Electricitat i Electrònica; Títol Professional Bàsic en Instal·lacions Electrotècniques i Mecànica; Tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions, Tècnic d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial, Tècnic Superior en Electromecànica Clínica; Tècnic Superior en Manteniment Electrònic; Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; i Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats.

En la família professional d’Energia i Aigua, rebran ajuda les alumnes que cursen graus superiors de Tècnic Superior d’Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica, i Tècnic Superior en Energies Renovables.

En la família professional de Fabricació Mecànica rebran ajudes les alumnes del Títol Professional Bàsic en Fabricació d’Elements Metàl·lics; Títol Professional Bàsic en Fabricació i Muntatge; Tècnic en Conformació per Emmotlament de Metalls i Polímers; Tècnic en Joieria; Tècnic en Mecanitzat; Tècnic en Soldadura i Caldereria; Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques; Tècnic Superior en Disseny de Fabricació Mecànica, Tècnic Superior en Òptica i Protètica Ocular; Tècnic Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica, i Tècnic Superior en Programació de la Producció en Emmotlament de Metalls i Polímers.

En la família professional d’Instal·lació i Manteniment rebran beca les alumnes del Títol Professional Bàsic en Manteniment d’Habitatges; Tècnic en Instal·lacions de Producció de Calor; Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització; Tècnic en Manteniment Electromecànic; Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids; Tècnic Superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids; Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial, i Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals.

A més a més, es beneficiaran d’una beca les alumnes de la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles, que cursen Títol Professional Bàsic en Manteniment d’Embarcacions Esportives i de Recreació; Títol Professional Bàsic en Manteniment de Vehicles; Tècnic en Carrosseria; Tècnic en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera; Tècnic en Electromecànica de Maquinària; Tècnic en Electromecànica de Vehicle Automòbils, i Tècnic Superior en Automoció.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment