El Saló de Plens del Castell de Bétera acollirà aquest dilluns, 1 d’octubre, el Ple Ordinari del mes. Com sempre, aquesta sessió tindrà lloc a les 19.00 hores.

A continuació, plasmem l’Ordre del dia:

1. RÈGIM JURÍDIC.- Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior núm. 8 i 9 de 18 i 26 de Juny de 2018, respectivament.
2. RÈGIM JURÍDIC.- Correspondència oficial, assumptes i disposicions de caràcter general.
3. RÈGIM JURÍDIC.- Control i fiscalització de les resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió plenària ordinària.
4. RÈGIM JURÍDIC.- Dació de compte de les sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l’última sessió plenària ordinària.
5. HISENDA.- Expedient sobre aprovació compte general exercici 2017. Aprovació definitiva.
6. HISENDA.- Expedient sobre dació compta de Resolució d’Alcaldia núm. 1636/2018 sobre aprovació de les línies fonamentals Pressupostos 2019.
7. INTERIOR.- Expedient sobre nomenament representant de la Corporació en el Consorci Provincial de Bombers.
8. INTERIOR.- Expedient sobre determinació pel Ple a proposta de l’Alcaldia designació en el càrrec amb règim de dedicació exclusiva, a la Regidor Sra. Mª Nieves Sánchez Quilis.
9. MANTENIMENT I MILLORA D’EDIFICIS PÚBLICS.- Expediente núm. 03-15 sobre “Contractació del Servei de neteja d’Edificis, instal·lacions i altres dependències municipals de l’Ajuntament de Bétera”. Adjudicació.
10. URBANISME.- Expedient sobre declaració de necessitat d’ocupació dels terrenys necessaris per a l’execució del “Projecte ajustat a la realitat cartogràfica de Condicionament del Camí de Montcada en el T.M. de Bétera (València)”.
11. URBANISME.- Expedient sobre declaració de necessitat d’ocupació dels terrenys necessaris per a l’execució del “Projecte ajustat a la realitat cartogràfica de Condicionament del Camí de la Provisió el T.M. de Bétera (València)”.
12. RÈGIM JURÍDIC.- Precs i preguntes.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He llegit i accepte la política de privacitat i lavís legal

Post comment