La Llei per a la Igualtat de les Persones Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI) que garanteix la igualtat real i efectiva de totes les persones amb independència de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar, entra en vigor després de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Aquesta norma que és un dels compromisos adquirits a l’inici de la legislatura del Consell i garanteix la llibertat i la igualtat d’unes persones històricament discriminades, repara injustícies, amplia drets i consolida els avanços de la societat.

Es tracta d’una llei integral, que a més d’ampliar i garantir drets, protegeix a les persones, educa en igualtat, fomenta una societat millor. A més constitueix un instrument per a previndre agressions i corregir i eradicar qualsevol discriminació per qüestions d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar.

La llei valenciana per a la igualtat LGTBI és la primera norma espanyola que dedica un capítol sencer a la situació especial i diversa de les persones amb variacions intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual, i que contempla la posada en marxa de mesures específiques de suport a la visibilitat i la sensibilització social sobre l’existència de cossos no binaris.

El text regula aspectes necessaris per a fer-la efectiva en els diferents àmbits de la societat tals com el social, familiar, educatiu, cultural, sanitari o laboral i de les diverses etapes de la vida, com la infància, la joventut o les persones majors.

A més, la llei realitza un reconeixement al col·lectiu LGTBI i estableix una sèrie de mesures d’aplicació i seguiment de la llei a través de mecanismes de participació.

Aspectes de la llei

Entre diversos aspectes, la llei presta una atenció integral a les persones víctimes de violència per LGTBI fóbia, per al que estableix l’elaboració d’un protocol específic i a més, crearà un servei públic d’assessorament i suport per a aquestes persones, que serà extensiu també als seus familiars i afins.

També determina que els municipis de més de 50.000 habitants hauran de comptar amb grups especialitzats en la prevenció dels delictes d’odi, dins dels cossos de la policia local.

Així mateix, la llei prohibeix l’ús de mètodes, programes o teràpies d’aversió destinats a modificar l’orientació sexual, identitat o expressió de gènere de les persones i per a això estableix que poden arribar a considerar-se com una infracció molt greu, la qual cosa pot portar aparellat sancions de fins a 120.000 euros.

Quant al sistema sanitari públic, la norma recull la promoció de programes i protocols específics per a aquest col·lectiu, que donen resposta a les necessitats pròpies i en particular a la salut sexual i reproductiva de les persones LGTBI. De la mateixa manera, contempla la garantia de l’accés a les tècniques de reproducció assistida en la sanitat pública a totes les persones amb capacitat gestant o a les seues parelles en condicions d’igualtat.
Igualment, garanteix a les persones amb variacions intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual, una atenció psicosocial integral i adequada a les necessitats mèdiques, psicològiques, jurídiques, socials, laborals i culturals d’aquestes persones. Per això, existiran unitats de referència específica, i s’elaborarà un itinerari individual d’atenció sanitària integral.

La norma també preveu la creació del Consell Valencià LGTBI per a vetlar pel desenvolupament de la llei, el seu seguiment i evolució. Es tracta d’un espai de participació ciutadana de caràcter consultiu, i en el qual estaran presents tant les administracions competents com associacions, organitzacions sindicals i persones expertes.

També inclou la creació de l’Espai de la Memòria LGTBI, que albergarà arxius, registres i documents de la història de repressió que ha viscut aquest col·lectiu, i on es recorde a les persones LGTBI que van ser perseguides, torturades i assassinades.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia