Fins al pròxim dissabte, 15 de desembre, està obert el termini d’inscripcions per a l’Escola de Nadal per a persones amb diversitat funcional 2018 de Bétera.

L’horari és de 9.00 a 14.00 hores a l’edifici de Casa Nebot.

D’altra banda, el pagament de la tasa es realitzarà els dies 18, 19 i 20 de desembre.  La recollida del “Full de Liquidació” es realitzarà en el Departament de Gestión Tributaria (C/Colón) i el lliurament del rebut es realitzarà en el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Bétera (Casa Nebot).

Així mateix, la publicació de la llista definitiva d’alumnes admesos es farà pública el pròxim 21 de desembre.

El requisits per a poder participar són els següents:

a) Edat major de 3 anys.

b) Empadronats al municipi de Bétera.

c) Persones amb diversitat funcional no empadronats, matriculats en centres de la localitat.

d) Persones amb diversitat funcional no empadronats, que els pares treballen al municipi.

En cas de no haver places suficients per cobrir la demanda, es seguirà com a primer criteri de preferència els empadronats al municipi, davant d’aquells que no ho estiguen, i com a segón criteri es seguirà l’ordre d’inscripció (data i hora de presentació) fins cobrir les places disponibles.

Als apartats c) i d) hauran acreditar mitjançant el justificant de matrícula del centre i/o mitjançant el justificant del centre laboral.

El preu de l’escola és de 10€, encara que hi ha una reducció en el preu a familias nombroses, 50% famílies de categoria especial i 25% categoria general havent d’aportar la documentació acreditativa original i fotocòpia.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia