Els ciutadans europeus estem cridats a triar als nostres representants europeus per als pròxims cinc anys per sufragi directe universal en les eleccions al Parlament Europeu, al maig de 2019. En aquest sentit, des de les institucions europees promouen activament la participació ciutadana. Els alts nivells d’abstenció constitueixen un dels principals reptes per superar en la consolidació del projecte europeu, reforçant la participació com a mecanisme d’enriquiment democràtic.

En aquest sentit, el mateix Ministeri d’Exteriors des del seu Twitter oficial indica que aquell ciutadà d’un altre Estat de la Unió Europea, que residisca a Espanya i tinga més de 18 anys d’edat, pot votar des d’ací a les eleccions al Parlament Europeu. Abans que res, haurà de manifestar la seua voluntat de votar en l’Ajuntament on estiga empadronat. El termini per a fer-ho és fins al pròxim 30 de gener de 2019.

Eleccions municipals 2019

D’altra banda, el 26 de maig de 2019 també es celebraran les eleccions municipals a Espanya. En elles podran votar residents a Espanya, majors d’edat el dia de la votació, que siguen nacionals de Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago, a l’haver signat amb Espanya un Acord de reciprocitat de vot en eleccions municipals. La informació pertinent es pot sol·licitar als ajuntaments, les delegacions provincials de l’OCE i també en el telèfon 901 101 900.

Qui desitge participar en aquestes eleccions ha de sol·licitar la inscripció en el cens electoral i complir amb les altres condicions dels Acords. Les condicions establides en tots, amb excepció de Noruega, són:

  • Estar en possessió de l’autorització de residència a Espanya.
  • Haver residit a Espanya, legalment i ininterrompudament durant, almenys, els cinc anys anteriors a la seua sol·licitud d’inscripció en el cens electoral.
  • Figurar inscrit en el padró del municipi de la seua residència habitual que és on podrà exercir el dret de vot.
  • Per la seua banda, les condicions fixades en l’acord amb Noruega són:
  • Estar en possessió del corresponent permís de residència a Espanya.
  • Haver residit a Espanya, legalment i ininterrompudament, més de tres anys.
  • Estar domiciliat al municipi en el que els corresponga votar i figurar inscrit en el seu padró municipal.

Els nacionals dels 12 països residents a Espanya que complisquen les condicions de l’Acord respectiu podran sol·licitar la inscripció en el cens electoral des l’1 de desembre de 2018 fins al 15 de gener de el 2019.

Per facilitar aquest tràmit, l’Oficina del Cens Electoral (OCE) va enviar per correu postal una comunicació a 280.316 residents a Espanya nacionals d’aquests 12 països perquè sol·liciten la seua inscripció en el cens electoral.

Del total de comunicacions, 262.480 corresponen a estrangers que compleixen totes les condicions de l’Acord i que rebran una clau perquè puguen realitzar la inscripció en el cens electoral per internet.

Els restants 17.836 estrangers han de fer la inscripció en el cens electoral per correu postal, aportant un document en vigor que justifique l’autorització de residència a Espanya o un certificat de residència expedit per la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres, que pot ser obtingut en qualsevol dependència policial. La inscripció en el cens electoral també podrà ser realitzada acudint als ajuntaments on estiguen empadronats en el termini indicat anteriorment.

Tot i que el Regne Unit ha manifestat la seua intenció d’eixir de la Unió Europea el 30 de març de 2019, segons l’Acord de la Junta Electoral Central de 3 d’octubre de 2018, els ciutadans del Regne Unit residents a Espanya no han de ser exclosos de la formació del cens electoral de les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu, advertint als interessats que es tracta d’una previsió cautelar que deixarà de tindre efecte si es consuma la separació del Regne Unit el 30 de març del 2019.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia