La Generalitat ha aprovat la modificació de la Llei de Taxes de la Generalitat per a eliminar les taxes al desplegament de fibra òptica en les carreteres. Aquesta mesura facilitarà l’extensió de la cobertura de banda ampla a les zones rurals poc poblades i polígons industrials.

La mesura s’inclou en la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat publicada la setmana passada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El desplegament de xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat depén, en gran manera, de l’autorització per a la realització d’obres i instal·lacions en zones de domini públic de les carreteres d’àmbit autonòmic.

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha reconegut que “la Generalitat estava imposant unes taxes molt altes que exercien un efecte dissuasiu sobre els operadors de telecomunicacions i paralitzaven el desplegament de xarxes de banda ampla”.
Segons el conseller, “la modificació de la Llei de Taxes resultava imprescindible per a fer viables aquestes inversions, reduint els elevats costos del desplegament de xarxes, que feien que els operadors no atengueren adequadament les necessitats de les diverses poblacions de l’interior rural de la Comunitat”.

La Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, imposava taxes a la instal·lació de conduccions destinades a telecomunicacions (43 euros per metre lineal), la qual cosa superava en un 75% la mitjana de totes les Comunitats Autònomes.

Avantatges

Amb aquest canvi, la Comunitat oferirà unes condicions per a la inversió dels operadors de telecomunicacions similar a la resta de l’Estat, eliminant així el greuge comparatiu enfront d’altres regions i afavorint el desplegament de xarxes de banda ampla d’alta velocitat en el territori.
Soler ha destacat que, amb aquesta iniciativa, “la Comunitat es converteix en una de les dues úniques comunitats autònomes, al costat del País Basc, que compta amb exempció total de taxes al desplegament de xarxes de banda ampla en les zones de domini públic de les carreteres”.
Fomentar la inversió dels operadors

S’estima que, dels elevats costos que comporta el desplegament de xarxes de fibra òptica en l’àmbit rural, més del 75% són derivats de l’obra civil per a la construcció d’infraestructures de suport o passives (conductes, cambres subterrànies, boques d’inspecció, distribuïdors, pals, mastelers, instal·lacions d’antenes, torres i altres construccions de suport).

A més, com a principals barreres al desplegament d’aquestes xarxes, la Directiva europea 2014/61/UE destaca els procediments administratius d’autorització, la ineficiència en la utilització d’infraestructures existents i els obstacles a la realització de noves obres civils.

“Les taxes que estem eliminant – ha explicat el conseller d’Hisenda i Model Econòmic- generaven una gran contradicció, que fóra la mateixa Administració la que mantenia un dels principals obstacles a l’extensió de la cobertura en tota la Comunitat”.
El conseller ha recordat que “l’eliminació d’aquestes taxes havia sigut molt demandada pel sector de les telecomunicacions, ja que la realitat del desplegament de fibra en les àrees rurals de la Comunitat dista molt dels objectius marcats per la Unió Europea per a 2020”.
Pla de banda ampla

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, ha posat en marxa el Pla de Banda Ampla d’Alta Velocitat de la Generalitat.

Aquest Pla recull els objectius que la Comissió Europa estableix fins a 2020 per a avançar cap a una cobertura per a totes les llars, urbans i rurals, de connectivitat a 100 megabits per segon o superior, amb capacitat de ser migrada a 1 *gigabit per segon.

En termes d’infraestructures, aquests objectius impliquen la disponibilitat de xarxes basades en fibra òptica que arriben a l’usuari final o, almenys, molt prop de l’usuari connectat.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia