El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat l’Ordre 7/2018 per la qual s’aprova i regula el calendari de vacunació en persones adultes en la Comunitat Valenciana, la qual es pot consultar en el següent enllaç: Calendari de Vacunació.

El passat 15 de novembre de 2018, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar amb les comunitats autònomes per primera vegada un calendari vacunal comú al llarg de la vida. Per això, en la Comunitat Valenciana s’ha realitzat una actualització de les recomanacions quant a vacunació en adults tenint en compte l’edat, sexe, ocupació, entorn i situació de salut i tractaments.

Principalment, el calendari de vacunació en adults permet reagrupar en una mateixa instrucció totes les recomanacions de vacunació en les persones majors de 14 anys, ja que fins a aquesta edat vénen recollides en el calendari de vacunació infantil. A més, la instrucció recull alguna de les recomanacions aprovades en l’últim Consell Interterritorial del SNS.

D’aquesta manera, en un mateix document es pot consultar quan és recomanable vacunar-se i el tipus de vacuna a partir dels 14 anys, quantes dosis i qui ha de vacunar-se en determinats grups de risc.

Quant a la vacuna enfront del tètanus i diftèria (Td) la recomanació és passar d’una dosi cada deu anys com estava establit a un total de 5 dosis al llarg de tota la vida, amb una dosi de record a partir dels 65 anys.

Una altra de les novetats que recull és recomanar la vacunació enfront de l’hepatitis A en persones amb afectació hepàtiques o alcoholisme crònic, en persones portadores de VIH i en aquelles que realitzen pràctiques de risc sexual, en aquest cas homes que tenen sexe amb altres homes.

Quant a la vacuna enfront de l’hepatitis B es recomana la vacunació sistemàtica fins als 18 anys i que es mantinga la vacunació en els grups de risc establits.
D’altra banda, enfront del pneumococ es recomana en determinades circumstàncies una vacuna conjugada per als grups de risc i la bovina polisacárida tant en majors de 64 anys com en grups de risc.

La nova instrucció recull la recomanació de vacunar enfront del meningococ C en menors de 18 anys, la utilització de vacuna combinada enfront dels meningococs ACWY i la vacunació enfront del meningococ B en determinats grups de risc.

Respecte a la grip, la nova instrucció estableix la recomanació de vacunar a majors de 64 anys i en determinats grups de risc, en aquest cas s’inclou per primera vegada el tabaquisme com a factor de risc.

Així mateix, recull la recomanació de vacunació amb bovina dTpa (diftèria, tètanus tosferina) en embarassades i en personal sanitari de determinades especialitats. I es manté la recomanació de vacunació amb la vacuna enfront de la pallola, rubèola *parotiditis i varicel·la en persones susceptibles i determinats grups de risc.

Per a concloure, estableix la vacunació enfront de l’herpes zoster amb la vacuna de subunitats a persones portadores del VIH quan estiga disponible.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia