La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana‘ la convocatòria de subvencions del Pla GenT per a l’any 2019, per a atraure i conservar al nostre territori persones investigadores amb talent.

La convocatòria preveu destinar un total de 4,8 milions d’euros de diferents línies pressupostàries, amb l’objectiu de captar capital humà investigador que transferisca el seu coneixement a l’àmbit universitari i al teixit productiu valencià.

El termini per a presentar les sol·licituds serà des de demà fins al 15 de febrer de 2019, i es farà per via telemàtica per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat.

En concret, les subvencions contribuiran a elevar el nivell d’excel·lència investigadora del sistema valencià; afavoriran la incorporació de persones investigadores d’elevat prestigi i projecció internacional a les universitats públiques i centres d’investigació, i incrementaran el volum de fons europeus d’investigació.

La convocatòria estableix quatre tipus de subvencions per a la contractació de personal investigador valencià: doctors i doctores d’excel·lència; doctors i doctores amb experiència internacional; joves doctors i doctores que duen a terme projectes de transferència tecnològica en empreses valencianes, i per a la formació de doctors i doctores en empreses valencianes.

Cal recordar que de la convocatòria de l’any 2018 s’han beneficiat un total de 40 investigadors i investigadores, 25 dels quals suposen un retorn de talent científic i 15 més suposen una retenció de talent científic a les nostres terres.

Entre aquests es troba la investigadora Maria Moreno, màxima puntuació de la modalitat 2, recentment guardonada en els Premis Nacionals de la Física amb el guardó de millor investigadora novell en física experimental.

El perfil de personal que pretén captar aquesta línia d’ajudes es correspon amb doctors i doctores amb experiència contrastada en centres de prestigi internacional, de manera que s’afavoreix la seua incorporació a centres d’investigació valencians i universitats públiques valencianes per a la realització d’un projecte d’investigació en la frontera del coneixement.

L’ajuda està fixada en quatre anys, prorrogable fins a dos anys més, i el contracte anual serà d’un màxim de 70.000 euros. El percentatge de l’ajuda per part d’Educació serà del 100% en 2019, del 80% per a 2020, del 70% per a 2021 i del 50% per a 2022 i durant els anys de pròrrogues. La resta dels percentatges de cada anualitat els assumeixen les entitats beneficiàries mitjançant les quals es faran aquests contractes, és a dir, universitats i centres d’investigació valencians.

Aquests contractes tenen per objectiu el retorn de capital humà investigador. El perfil de personal que pretén captar aquesta línia d’ajudes es correspon amb doctors i doctores que ara mateix estan treballant en centres estrangers de prestigi internacional. Es pretén atraure el seu talent perquè impulsen la seua carrera investigadora en universitats i centres d’investigació valencians.

L’ajuda està fixada en quatre anys, prorrogable a dos anys més, i el contracte anual serà d’un màxim de 55.000 euros. El percentatge de l’ajuda per part d’Educació serà del 100% per a 2019, del 80% per a 2020, del 70% per a 2021 i del 50 % per a 2022 i durant els anys de pròrrogues. La resta dels percentatges de cada anualitat els assumeixen les entitats beneficiàries mitjançant les quals es faran aquests contractes, és a dir, universitats i centres d’investigació valencians.

Estan dissenyats per a persones menors de 35 anys que hagen fet estades postdoctorals en centres d’investigació de prestigi internacional. S’afavoreix la seua contractació per part de centres d’investigació i universitats valencianes per al desenvolupament d’un projecte de transferència tecnològica en empreses valencianes. A més, les persones beneficiàries disposaran de la tutorització de la persona investigadora principal del projecte.

La duració de la subvenció serà de dos anys per un màxim de 40.000 euros anuals, i el contracte el cofinançaran l’empresa i el centre d’investigació o la universitat implicats en cada cas.

Es tracta de promoure la contractació, per part d’universitats públiques valencianes i dels centres d’investigació, per a la realització de tesis doctorals vinculades a projectes d’investigació industrial o de desenvolupament experimental que es duguen a terme en empreses valencianes.

La duració de la subvenció serà de quatre anys, i el contracte per part de les universitats i els centres d’investigació valencians serà, com a màxim, de 16.800 euros anuals per a cada una de les persones beneficiàries.

Així mateix, Educació complementa la subvenció per a cada beneficiari amb 2.400 euros, com a màxim, per a la realització d’estades en entitats d’I+D+i, així com 1.500 euros més per a finançar les despeses de matrícula en l’ensenyament de doctorat en una universitat pública de la Comunitat Valenciana.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia