(EFE) El ple del Consell ha aprovat aquest divendres l’estatut de l’Agència Tributària Valenciana. Aquest estatut culminarà la creació d’aquest organisme, encara sense data d’inici, i establirà la base de la modernització de l’administració tributària de la Generalitat, que tindrà els seus propis mitjans informàtics.

Així ho ha anunciat la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al ple, qui ha destacat que la nova agència permetrà la Generalitat millorar l’ajuda i assistència al contribuent, assumir la seua pròpia recaptació executiva i “ser més operatius en la prevenció i lluita contra el frau fiscal”.

L’objectiu és que puga aconseguir l’autonomia i independència funcionals que li permeten assumir funcions tributàries fins ara delegades en altres Administracions o col·laboradors tributaris i que, de moment, no era possible realitzar de forma directa per part de la Generalitat.

Oltra ha assenyalat que és “molt aventurat” avançar una data sobre quan podria estar en marxa aquest organisme, per la situació “precària” de l’Administració que “allarga moltes vegades els processos”, però ha afirmat que l’objectiu és que “estiga l’abans que puga estar”.

L’aprovació d’aquest estatut, ha explicat la vicepresidenta, era un dels objectius que es va marcar el Consell en el passat “*Seminari de Govern”, celebrat al gener de 2018, i figurava a més en el punt 5 del Pacte del Botànic.

El nou estatut, ha assenyalat, potència els departaments estructurals de la futura Agència Tributària Valenciana, en particular els d’informàtica i assumptes generals i pressupostaris, per a dotar-los de recursos humans amb una adequada especialització professional.

La finalitat és que progressivament puga assumir-se, de forma directa, la realització de la totalitat de funcions que conformen l’aplicació dels tributs cedits i propis, segons Oltra.

La creació del departament d’informàtica és una exigència per a garantir que l’ATV puga portar l’aplicació dels tributs en règim de descentralització funcional i tindre una administració tributària “més moderna, eficient i eficaç”, tant en l’atenció al contribuent, que podrà presentar les seues autoliquidacions de forma telemàtica, com per a detectar el frau fiscal.
Així mateix, es reforçarà el departament de recaptació amb l’objectiu d’assumir la recaptació executiva pròpia, actualment encomanada a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

Podrà també assumir-se la recaptació executiva dels ens municipals de la Comunitat Valenciana que vulguen subscriure convenis amb l’Agència, i es reforçarà la inspecció per a augmentar aqueixa lluita contra el frau fiscal.

L’estatut també crea l’equip de Comunicació i Relacions Institucionals, encarregat de les relacions ordinàries de l’Agència amb el Ministeri d’Hisenda, amb l’AEAT o amb altres administracions autonòmiques, diputacions o ajuntaments.

Així mateix, aquest equip serà l’interlocutor amb el Jurat Econòmic administratiu, el TEAR (Tribunals Econòmic-Administratiu Regional de la Comunitat Valenciana), el TEAC (Tribunal Econòmic Administratiu Central) i els tribunals de justícia.

Quant als òrgans rectors, són: la Presidència, que s’exercirà pel titular de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda; el Consell Rector i la Direcció General, que recaurà, fins que no es nomene un nou responsable, en el titular de la Direcció General de Tributs.

L’estatut estableix una reorganització de la gestió tributària, creant unitats administratives especialitzades, la qual cosa permetrà un augment de l’eficiència i un aprofitament de les economies d’escala, ha indicat la vicepresidenta.

Depenent directament de la Direcció General, hi haurà a més un Servei de Règim Jurídic que s’encarrega de la coordinar els assumptes que hagen de ser remesos i analitzats per l’Advocacia General, realitzar estudis i propostes sobre modificació de la normativa vigent i tramitació de convenis de col·laboració, entre altres.
L’agència, ha conclòs Oltra, s’estructurarà en una subdirecció general de la qual dependran cinc departaments: Gestió Tributària, Inspecció Tributària, Recaptació, Informàtica i Valoració.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia