L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha convocat unes ajudes dins del programa d’Estalvi i Eficiència Energètica i Energia Renovables 2019. Les línies d’ajuda són les següents:

  1. PLA RENOVE FINESTRES 2019
  • ¿Qui pot ser beneficiari?

Podran ser beneficiàries les persones físiques propietàries, usufructuràries o arrendatàries d’un habitatge d’ocupació habitual situada en la Comunitat Valenciana.

  • ¿Quines actuacions son subvencionables?

Es considera com a activitat susceptible d’ajuda la renovació de finestres i portes-finestra en l’habitatge d’ocupació habitual. Serà subvencionable la instal·lació (muntatge i desmuntatge), el acristallament, el marc i premarc; no seran subvencionables les persianes i altres elements de protecció solar, les obres de paleta alienes a fi d’aquestes ajudes, ni les taxes o llicències necessàries per a dur a terme la instal·lació.

  • Quantia de l’ajuda

La quantia de l’ajuda individual, aportada per l’IVACE, serà com a màxim de 75 €/m2 per a renovacions completes de les finestres o portes-finestra (acristallament, marc i premarc).

L’aportació del comerç o empresa instal·ladora adherida, consistirà en un descompte en la factura (abans d’aplicar IVA) de 15 €/m2 en el moment de la instal·lació.

La quantia de l’ajuda aportada per l’IVACE, no podrà suposar en cap cas el 30% del cost subvencionable. Si es donara aquest cas, l’aportació de l’IVACE es reduirà fins al límit del 30%. Així mateix, la quantia d’ajuda màxima serà de 3.000 € per habitatge en el qual se substituïsquen les finestres i portes-finestra.

  • Plazo para solicitar las ayudas: Desde el 29 de enero de 2019 y finalizará el 13 de junio de 2019.

2. PLA RENOVE CALDERES I AEROTÈRMIA DOMÈSTIQUES 2019

  • ¿Qui pot ser beneficiari?

Podran ser beneficiaris les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.

  • ¿Quines actuacions son subvencionables?
  • Consulta les diversas possibilitats ací.
  • Quantia de les ajudes.
OPCIÓN 1 Sustitución de caldera de calefacción por una caldera estanca de condensación sólo calefacción o mixta 250 €
OPCIÓN 2 Sustitución de una instalación de ACS por un equipo de aerotermia sólo ACS o Calefacción+ACS 400 €
OPCIÓN 3 Sustitución de una instalación de Calefacción + ACS por un equipo de aerotermia Calefacción+ACS 800 €

 

  • Plazo para solicitar las ayudas: Desde el 29 de enero de 2019 y finalizará el 13 de junio de 2019.
Imprimir article
Comenta aquesta notícia