L’Alcaldessa de Bétera, Cristina Alemany (Compromís), ha recollit aquesta setmana el diploma de reconeixement que atorga l’Associació de la Defensa i Conservació del Patrimoni Automobilístic de la Comunitat Valenciana (DECOPA.CV) a aquelles institucions públiques que amb les seues polítiques promouen la conservació del Patrimoni Automobilístic a la Comunitat Valenciana. La primera edil de Bétera ha rebut aquest diploma per part d’un representant de DECOPA.CV.

L’Ajuntament de Bétera aplica una bonificació del 100% de l’impost de circulació (IVTM) als vehicles històrics i tots aquells amb una antiguitat mínima de 25 anys. Amb aquestes mesures, els veïns de la localitat que vulguen conservar el seu vehicle i que forme part del patrimoni automobilístic, tenen un motiu més per a fer-ho.

DECOPA.CV. ha manifestat que aplaudeix aquest tipus d’actuacions i anima als municipis que no tenen aquesta mesura recollida en les seues ordenances fiscals a què la implementen amb la seua modificació.

La finalitat de DECOPA. CV. és promocionar la defensa i conservació dels vehicles de més de 25 anys, històrics, clàssics i els de menys de 25 anys que conserven les seues característiques originals.

D’aquesta manera, els objectius d’aquesta entitat són els següents:

A) Defensar que el parc automobilístic de la comunitat valenciana de més de 25 anys, forme part del conjunt de patrimoni cultural, especialment aquells que per la seua peculiaritat, repercussió social o limitada presència en l’època es consideren singulars.

B) Conscienciar a la ciutadania propietària de vehicles de més de 25 anys de la importància de la conservació d’aquest, especialment quant a la conservació i adequació a les normes tècnica de seguretat supervisades en les diferents estacions d’ITV.

C) Fer efectiva i viable l’accés a la possibilitat en condicions de llibertat i igualtat a qualsevol afeccionat o propietari de vehicles objecte de protecció a la seua rehabilitació facilitant la seua participació de forma real i efectiva en qualsevol de les activitats realitzades per la present associació.

D) Fomentar la participació en les activitats en condicions d’igualtat especialment a la dona i joves, promocionant en les mateixes valors de respecte i tolerància.

E) Realitzar i participar en activitats l’objectiu de les quals siga la protecció i defensa del medi ambient, contribuint de forma activa mitjançant mesures aplicables a l’ús de vehicles objecte de promoció per l’associació, així com en les activitats organitzades per aquesta.

F) Sol·licitar la promoció per part de l’administració tant local com autonòmica de mesures legislatives que fomenten la conservació dels vehicles de més de 25 anys, amb polítiques d’ajudes fiscals, adequació d’exempcions tècniques exigides i adaptades a l’antiguitat del vehicle, així com autoritzacions de circulació en aquells municipis que per la seua legislació impedisca la mateixa a vehicles de més d’una antiguitat determinada o impulsats per combustibles considerats contaminants.

G) Conscienciar sobre la importància de la rehabilitació de vehicles de més de 25 anys d’antiguitat des de la seua matriculació, històrics i clàssics, així com sol·licitar a l’administració pública la brevetat en els tràmits administratius per a aquesta, especialment quant a la rehabilitació de vehicles donats de baixa definitiva per a la circulació.

H) Compartir entre els associats quanta informació d’interés sobre les finalitats de la present associació, especialment legislativa i novetats d’aquesta que puga afectar a aquests.

I) Fomentar la conservació dels vehicles amb menys de 25 anys des de la seua primera matriculació amb la premissa de no ser modificats d’acord amb les característiques originals de fabricació.

J) Fer partícips a afeccionats no socis i públic en general mitjançant concentracions de vehicles, publicacions, conferències, museus, etc… del gaudi del patrimoni cultural automobilístic de la nostra comunitat autònoma.

K) Totes i cadascuna de les activitats organitzades no estaran dirigides a afavorir únicament als associats, sinó que totes elles s’estendran a qualsevol altra persona que mostre el seu interés per l’àmbit i finalitats de l’associació, especialment aquelles de promoció cultural.

L) Fomentar la subscripció d’acords entre entitats públiques o privades d’interés per als objectius relacionats amb l’associació, de col·laboració, econòmics, etc…

M) Fomentar l’ús del Valencià en els esdeveniments, conferències, cartelleria, etc, que es realitzen.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia