La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha convocat les ajudes perquè els ajuntaments aborden obres de millora i condicionament de camins rurals de titularitat municipal per a l’any 2019. El pressupost per a les ajudes és de 1.690.000 euros.

La convocatòria, orientada als municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, amb competències en matèria de construcció, millora i adequació de camins rurals, pot consultar-se en el següent enllaç: ajudes.

Les obres subvencionables seran les que signifiquen una millora permanent de la superestructura dels camins rurals, siga amb firme asfàltic, formigó o material granular. Queden exceptuats els projectes que contemplen exclusivament obres aïllades no incloses en les de superestructura, i treballs com els de desherbament o neteja de camins, batxeos i rasanteos aïllats. Els camins rurals tenen una importància estratègica a l’hora de millorar la seguretat, la productivitat, la rendibilitat i la competitivitat dels agricultors i ramaders de la Comunitat Valenciana.

Els principals beneficiats d’aquestes ajudes són els agricultors, que podran disposar dels accessos a les seues explotacions agrícoles degudament condicionats. També es facilita el pas dels tractors, que requereixen unes vies amb fermes amplis i consistents per a poder transitar.

Les vies agràries aporten un avanç en les condicions de treball dels agricultors i ramaders, en facilitar l’accés a les seues explotacions en millors condicions i en menor temps, augmentant amb això la seguretat viària tant per a les persones com per als vehicles que els transiten. També signifiquen un estalvi en costos de combustible.

Així mateix, la millora dels camins rurals no solament beneficia al sector agrari sinó que també dinamitza l’entorn rural, ja que permeten a la resta de la societat disposar de vies adequades per a accedir al paisatge natural del seu entorn sense perjudicar el medi ambient.

 

Imprimir article
Comenta aquesta notícia