Ahir, 11 de febrer, EUPV de Bétera va presentar una proposta davant l’Alcaldia de la Corporació de l’Ajuntament de Bétera en la qual es demana que es done suport a  la vaga feminista del 8 de març.

El pròxim 8 de març, dia internacional de la Dona, el moviment feminista amb el suport d’organitzacions i col·lectius polítics, socials i sindicals convoquen vaga feminista de llarg a llarg de la nostra geografia i que, trás l’èxit de l’any passat. enguany 2019 té abast internacional.

La vaga feminista és una convocatòria de 24 hores de denúncia enfront de les desigualtats, les discriminacions i les violències estructurals que patim més de  la meitat de la població mundial, les dones, però també de reivindicació d’un nou model social , just, democràtic i igualitari.

A tot el món les dones guanyem només entre el 60 i el 75 per cent del salari dels homes en treballs d’igual valor. A llarg termini, aquesta bretxa salarial afecta a les nostres pensions. A més, patim major risc de pobresa i exclusió social que els homes, instal·lant-se especialment en les llars monomarentals.

En l’Estat espanyol, el treball dedicat per les dones a les llars, a la cura i a la reproducció social aconsegueix el 53% del PIB, la qual cosa significa que l’Estat fa recaure en les dones gran part del que hauria d’estar atés a través dels serveis públics i la corresponsabilitat dels homes. Exigim enfortir les polítiques públiques i lleis en matèria de dependència i serveis socials que han sigut privatitzades, mercantilitzades i individualitzades.

Per això des de  EUPV, en l’esmentada proposta plantegem que el Ple de l’Ajuntament manifesta el seu suport a la vaga del 8 de març   i molt especialment a:

a)Donar suport a la Vaga General de les Dones, facilitant el seu desenvolupament en aquesta corporació
b)Articular en la pràctica polítiques globals amb dotació econòmica suficient, de gestió pública, amb estadístiques i avaluacions, que canvien la realitat material de les dones, en nom d’una igualtat real,
c)Facilitar amb tots els mitjans materials, personals i de difusió les manifestacions, concentracions, activitats i actes que convoquen les *acociaciones de dones en el 8 de març.
d) Enarborar la bandera feminista a l’Ajuntament com *simbolo de suport a la lluita d *elas dones

NOTA DE PREMSA ESQUERRA UNIDA BÉTERA

Bétera a  11 de febrer de 2019

Imprimir article
Comenta aquesta notícia