La Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública oferirà a partir de la segona quinzena del mes de febrer les places vacants a aquells aspirants que han superat les proves de les OPE 2014, 2015 i 2016.

L’oferta de places serà publicada en la web de la Conselleria de Sanitat, en l’apartat de Recursos Humans, en cada categoria o especialitat (consultar ací).

D’aquesta manera, les persones interessades podran consultar les resolucions amb l’oferta d’aquestes places i els tràmits necessaris per a realitzar la sol·licitud. La publicació es realitzarà a partir de la segona quinzena de febrer.

En aquest sentit, la Conselleria de Sanitat inicia el procés d’adjudicació de places després de la realització de l’últim examen, el passat 21 d’octubre, de la categoria d’Infermeria amb el qual finalitzava el procés de proves selectives per a les 3.608 places convocades de les OPE de 2014 (282 places), 2015 (934 places) i 2016 (2.392 places).

Les primeres categories o especialitats que seran objecte d’oferta de places a les persones que han aprovat el procés selectiu (concurs oposició), tant en el torn de promoció interna com en el torn d’accés lliure són: personal facultatiu especialista de Medicina Nuclear, de Psiquiatria i de Psicologia Clínica, personal mèdic d’Unitat d’Hospitalització a domicili i personal tècnic especialista en radioteràpia.

Abans de la finalització dels processos selectius que s’han dut a terme, ja s’han resolt els concursos de trasllats per a personal fix de les diferents categories i especialitats.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia