Aquest pròxim divendres, 22 de febrer, és un dels dies especials per a anar caminant al col·le. Per això, la Regidoria d’Educació i els Centres Escolars conviden a tots els escolars i a les seues famílies a utilitzar el ‘Camí Escolar‘ per a anar i tornar del col·legi. El Camí a l’Escola és un programa municipal que té com a objectius prioritaris els següents:

  • Afavorir progressivament, a autonomia dels xiquets i xiquetes en l’ús de l’espai públic per a traslladar-se quotidianament a l’escola, recuperant les costum dels ciutats mediterrànies de presència infantil als carrers.
  • Afavorir la progressiva organització de l’espai urbà per a afavorir els desplaçaments dels escolars per les vies públiques d’accés als centres escolars.
  • Afavorir la introducció progressiva d’hàbits de vida saludable mitjançant l’ús de l’espai públic per a anar caminant al col·legi evitant sempre que siga possible el transport que afavoreix el sedentarisme i la contaminació ambiental.
  • Afavorir el reconeixement de l’espai públic com a propi, aprenent a utilitzar-lo de manera gratificant i socialitzada.

En aquest programa també col·labora l’Associació de Comerciants de la localitat. Per a tal efecte, es va dissenyar un protocol d’actuació perquè els comerciants de la ciutat poden avisar mestres i Policia Local si veuen al carrer alguna incidència per part dels escolars quan van o tornen del col·legi. D’aquesta manera, davant qualsevol problema, els xiquets poden acudir als comerciants del municipi que sabran com actuar per a posar-se en contacte amb els pares i els docents.

Els comerços disposen d’un llistat de telèfons i d’un protocol d’actuació. Primer que res hauran de contactar amb els pares. En horari escolar si detecten o tenen constància d’un incident telefonaran a l’escola del xiquet. En cas de ser fora de l’horari de classes i de no fer-se amb els pares hauran de comunicar-lo a la Policia Local i, finalment, també podran usar el 112, el nombre d’emergències. Els xiquets identifiquen els comerços col·laboradors amb un adhesiu on es pot llegir “Comerç col·laborador. Camí a l’escola”.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia