La Conselleria Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat la convocatòria d’ajudes per a 2019. Aquestes van destinades a entitats ciutadanes i entitats locals de la Comunitat per al foment de la participació, la transparència i l’accés a la informació pública.

Les ajudes ascendeixen a més de 1,3 milions d’euros per a totes dues convocatòries, de les quals 798.530 euros es destinen a entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), mentre que un total de 575.000 són per a entitats ciutadanes (confederacions, federacions, associacions i fundacions).

De la quantia destinada a subvencions a entitats locals, prop de 400.000 euros són per a entitats locals i mancomunitats de més de 5.000 habitants, mentre que la resta es dirigeix a les de fins a 5.000.

A través d’aquestes ajudes es finançaran projectes i actuacions que fomenten la participació ciutadana i l’enfortiment del teixit associatiu, i a les quals fomenten la transparència i l’accés dels ciutadans a la informació pública.

Entre aquestes accions, se subvencionaran la realització de processos participatius, l’establiment d’espais, òrgans i eines de participació, i la realització d’actuacions per al foment del teixit associatiu.
Convocatòria a entitats locals: consultar ací

Convocatoria a entidats ciutadanes: consultar ací

Així mateix, es finançarà l’adequació de les seus electròniques i webs de les entitats locals que tinguen com a objectiu possibilitar la publicació de la informació pública exigida per la normativa aplicable; l’elaboració de procediments telemàtics per a garantir el lliure accés de la ciutadania a la informació, garantint l’adaptació a les persones amb diversitat sensorial.
A més, es finançarà la posada a la disposició de la ciutadania de la informació pública en un format accessible i comprensible que permeta la seua reutilització (dades obertes/dades obertes) i l’elaboració d’altres eines que potencien la transparència i l’accés de la ciutadania a la informació pública.

Pel que fa a la convocatòria de subvencions a entitats ciutadanes, podran beneficiar-se d’aquestes ajudes les confederacions, federacions, associacions i fundacions de la Comunitat amb seu o delegació estable en aquesta.

Com a novetat per a aquesta convocatòria, la Generalitat podrà anticipar el pagament del 60% de l’import concedit a l’entitat ciutadana, sempre que així ho haja manifestat en la sol·licitud.

A través d’aquestes ajudes es podran finançar accions de formació en matèria de participació ciutadana, foment de l’associacionisme i foment de la cultura de la transparència en les entitats, afavorint una major relació de les entitats ciutadanes amb el seu entorn.

Aquelles actuacions orientades a millorar la capacitat de les entitats per a desenvolupar el seu projecte associatiu i les activitats derivades, mitjançant la transparència de les seues actuacions i el foment de la participació dels associats i associades en el dia a dia de l’entitat.

El foment de la cooperació interasociativa o el treball en xarxa amb altres entitats per a l’assoliment d’interessos comuns i d’optimització de recursos, mitjans i informació.

Al seu torn, se subvencionaran activitats i accions consistents en cursos de formació, seminaris, jornades, congressos o altres accions similars en matèria de participació ciutadana, transparència, i foment de l’associacionisme, especialment mitjançant l’assessorament per a la creació i posada en marxa de noves entitats, així com la formació per a la millora del funcionament de les entitats existents.

També aquelles accions d’assessorament als ciutadans i realització d’estudis, materials informatius, de difusió, divulgatius, etc., com a guies, butlletins, treballs o estudis d’investigació social en el seu àmbit territorial, relacionats amb la participació ciutadana, la transparència i el foment de l’associacionisme. A més, seran finançables les que fomenten l’accés i l’ús de les tecnologies d’informació i comunicació entre la població en risc d’exclusió digital.

El termini per a presentar les sol·licituds i la documentació de totes dues convocatòries comença demà 28 de febrer i finalitzarà el pròxim 28 de març. Les sol·licituds es realitzaran de forma telemàtica en la seu Electrònica de la Generalitat, accedint al cercador de tràmits i serveis.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia