La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha convocat subvencions per a la realització d’activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals valencianes. L’import destinat a aquestes ajudes és de 300.000 euros per a 2019. El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat’.

Podran sol·licitar aquestes subvencions totes les entitats locals valencianes titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana.

Les activitats que estan incloses en aquestes ajudes són campanyes i activitats d’animació lectora o escriptora, activitats i productes de màrqueting bibliotecari, concursos de lectors, premis literaris convocats i organitzats íntegrament per la biblioteca i tertúlies literàries, conferències d’escriptors i presentacions de llibres.

En la convocatòria s’explica que no són subvencionables la compra de material bibliogràfic, excepte si el material està destinat a ser lliurat com a premi d’alguna de les activitats objecte de la subvenció o per a les persones participants en les activitats, despeses de restauració, edició de llibres i fires del llibre.

La Conselleria subvencionarà el 50% de les despeses ocasionades en la realització d’activitats i almenys un 50% de la quantia sol·licitada per l’entitat interessada en concepte de subvenció correspondrà a activitats de foment de la lectura realitzades en llengua valenciana.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia