Aquest dissabte, 30 de març, finalitza el termini per a sol·licitar el vot per als qui es troben a l’estranger de forma temporal (vot ERTA) o permanent (vote CERA) i desitgen participar en les eleccions autonòmiques del pròxim 28 d’abril. Així ho ha informat la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

La informació detallada sobre el procediment a seguir en cadascun d’aquests casos pot ser consultada en la pàgina web eleccions2019.gva.es, en la qual també es pot trobar els impresos per a la sol·licitud del vot.

El vot ERTA pot ser sol·licitat per aquells electors o electores valencians que es troben temporalment fora del territori nacional una vegada efectuada la convocatòria de les eleccions i que preveuen que romandran en aquesta situació fins al dia de les eleccions a les Corts Valencianes del 28 d’abril.

El vot CERA està destinat als qui residisquen a l’estranger de forma permanent i formen part del Cens Electoral de Residents Absents, per al que han d’estar inscrits com a residents en el Registre de Matrícula de l’Oficina Consular que corresponga a la demarcació en la qual tenen el seu domicili.

Si algun elector o electora del CERA es trobara temporalment a Espanya durant la convocatòria de les eleccions, podrà sol·licitar (igual que els i les residents en territori nacional) el vot per correu fins al 18 d’abril, sense que això supose la seua baixa del Cens Electoral de Residents Absents.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia