La Regidoria municipal de Festes de l’Ajuntament de Bétera ha convocat el “Concurs d’esbossos de la Portada del Llibre de Festes Obreres i Majorals 2019” i el “Cartell anunciador de Festes d’agost 2019”.

La finalitat d’aquesta iniciativa és fomentar la creació artística entre els veïns. En ambdós certàmens podrà participar qualsevol persona major de 18 anys. Les bases completes es poden consultar a aquest enllaç: Bases completes.

Els treballs originals s’hauran de presentar en l’edifici de l’Ajuntament C/ José Gascón Sirera, 9 de Bétera, des de la publicació de les presents bases fins al dia 10 de maig de 9.00  a 14.00 hores i els dimecres de 17.00 a 19.30 hores.

Les dimensions dels esbossos a presentar han de tindre unes mesures de 60 x 40 cm. El text que ha de constar tant per a la portada del llibre com per al cartell anunciador, haurà de ser exclusivament en valencià. El text serà el següent:

“FESTES DE BÉTERA DEL 12 AL 22 d’AGOST 2019”.

La tècnica a utilitzar per a la realització de l’esbós serà lliure (oli, aquarel·la, pastís i altres) sempre que no presente problemes per a la seua reproducció posterior. El dibuix haurà de ser original i inèdit i haurà d’efectuar-se en sentit vertical.

L’esbós haurà de presentar-se sobre un suport adequat que faça factible la seua exposició. Així mateix, s’adjuntarà una còpia del mateix en qualsevol mitjà/suport informàtic accessible.

El jurat podrà puntuar fins a un màxim de 2 punts el que les obres siguen originals i no fotocomposicions informàtiques de qualsevol tipus.

Cada participant podrà presentar un esbós per al concurs del cartell anunciador de les festes i un esbós per al concurs de la portada del llibre de les obreres i majorals 2019, en el cas de voler presentar un esbós per a concursar als dos concursos també serà admés el treball. Tots els treballs presentats hauran de ser sense firma, però amb un lema al dors, el qual s’haurà de fer constar així mateix en un sobre tancat en l’interior què figuraran les dades personals (nom, cognoms, adreça i telèfon) de l’autor/a.

El guanyador del concurs per decisió del jurat i el que resulte guanyador per votació popular seran els adjudicataris del contracte d’adquisició dels esbossos i dels drets d’explotació dels mateixos per part de l’Ajuntament, respectivament per al Llibre de Festes de les Obreres i Majorals de 2019 i per al cartell anunciador, pels següents imports:

  • 1r. El que resulte guanyador segons decisió del jurat dels presentats, serà la portada del llibre de festes de les Obreres i Majorals 2019 i l’import econòmic de la seua adquisició és de 400,00 € (Quatre-cents euros).
  • 2n. El que resulte guanyador per votació popular serà el Cartell que servirà per a anunciar des de l’Ajuntament les festes del nostre municipi per a l’any 2019, i l’import econòmic de la seua adquisició és de 100,00 € (Cent euros).
    Ambdós imports estaran subjectes a la retenció d’IRPF, d’acord amb l’art. 17.2 d) de la Llei 35/2006 de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’art. 80.1.4° del R.D 439/2007 de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

El Jurat estarà format per l’Alcaldessa, Cristina Alemany, la regidora de Festes i Tradicions: Raquel Puig, les quatre Obreres de les festes de l’any 2019, el President dels Majorals 2019 i artistes/professors/es de Belles arts.

Tots els treballs admesos a concurs seran exposats en la Sala d’Exposicions de l’antic Ajuntament al C/Major, 12 entre els dies 13 al 18 de maig de 2019. Els assistents a l’exposició podran votar el cartell anunciador, en el mateix lloc de l’exposició, a l’esbós que consideren que ha de ser el guanyador. El dia 18 de maig de 2019 es procedirà en acte públic per part de la regidora de Festes, al recompte dels vots emesos per a determinar el guanyador de la votació popular, alçant-se acta del recompte.

El jurat emetrà la seua decisió el mateix dia, de tot això s’alçarà l’acta corresponent traslladant a l’òrgan competent de la Corporació perquè s’adopte l’acord d’adquisició dels dits esbossos i dels drets d’explotació dels mateixos per part de l’Ajuntament pels imports econòmics indicats en la base sexta.

La Decisió del Jurat és inapel·lable i a la seua estimació, el concurs podria quedar desert si cap de les obres reuneix la qualitat mínima requerida.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia