Els populars de Bétera lluiten per una aigua de qualitat.
-En l’actualitat l’aigua de Bétera té uns nivells de nitrat per damunt del permés.
-El rendiment de la xarxa en el nucli urbà està al voltant d’un 40%.

Des del grup municipal popular de Bétera es ve demandant solucions per a tindre una aigua de qualitat en el municipi, i que en aquests moments, l’aigua que arriba a les llars està amb un nivell de nitrats per damunt dels 50 mg, superant el permés per la legislació vigent.

En el ple que va tindre lloc est, dilluns 1 d’abril, es van plantejar diferents qüestions per a fer front a aquesta problemàtica. No obstant això, les respostes no són concretes ni les solucions plantejades han esmenat el problema, ja que hui dia, no hi ha un projecte que millore les deficiències actuals respecte a l’aigua.

A més, el rendiment de la xarxa del nucli urbà està al voltant del 40% quan hauria d’estar entre el 70 i el 80%. I a pesar que el problema és persistent, el projecte adjudicat de millora del rendiment en el nucli urbà, segueix sense signar-se i sense executar-se. Aquest fet sorprén, ja que estem parlant d’un problema seriós que repercuteix en la salut i en l’economia de les famílies de Bétera.

Actualment no existeix cap subministrament alternatiu. No s’ha donat curs a la solució de connexió al EMSHI per un import de 800.000€ que finançaria Aigües de València.

Som conscients del desemborsament que suposa per a l’Ajuntament, i també de l’augment en el rebut de l’aigua per a la ciutadania, però hui dia, la despesa de les famílies és superior, ja que han de comprar aigua embotellada per al consum. Però fins i tot per a cuinar s’està comprant aigua, perquè encara que han falsos mites, els nitrats no desapareixen en bullir l’aigua. Aquella veïna o veí que d’alguna manera estiga consumint aigua de l’aixeta, a llarg termini pot tindre problemes de salut,
i això és molt seriós.

Si aquesta nova alternativa de subministrament es posara en marxa, la de connectar el EMSHI amb els depòsits del casc, la quota es repartiria entre les veïnes i veïns del municipi, baixant les tarifes en les zones d’urbanitzacions en ser repartides amb la resta del població.

Amb tot això, s’afig que el subministrament al nucli urbà està sent al voltant de 5.000 i 6.000 m3 diaris, quan hauria d’estar entre els 2.500 i 3.000 m3, i així i tot tampoc s’ha executat l’obra per a la millora de rendiment del nucli urbà de Bétera, la qual cosa està generant problemes per al veïnatge. En aquest moment, la gestió de proveïment en el nucli urbà de Bétera no és sostenible, ni coherent amb els objectius d’Horitzó 2020 ni les estratègies de reducció Petjada de Carboni.

Els populars de Bétera portem temps barallant per millorar la qualitat de l’aigua, per equiparar els rebuts entre les diferents zones del poble i per millorar el subministrament que arriba a les llars. La solució està plantejada, però l’actual equip de govern, prefereix mirar a un altre costat i no solucionar aquest problema que sens dubte afecta a totes i cadascuna de les persones que viuen a Bétera. Ens preocupem per les nostres veïnes i veïns i considerem que aquest problema ha de ser esmenat com més prompte millor, perquè afecta a la salut i els polítics hem de vetlar per la qualitat de vida de totes les veïnes i veïns de Bétera.

Nota de premsa i imatges enviades pel Partit Popular de Bétera
Imprimir article
Comenta aquesta notícia