La setmana passada l’Ajuntament de Bétera va posar en coneixement de la Junta Electoral de Zona (JEZ) la instal·lació de quatre pancartes en distints punts del nucli urbà de la localitat, on es feia referència a la qualitat d’aigua del municipi, sense que en aquestes pancartes apareguera identificat d’alguna manera l’autoria.

D’altra banda, el consistori també donava compte a la Junta de què no constava als arxius municipals la sol·licitud o comunicació de la instal·lació de les citades pancartes i, que a més, tres d’elles s’ubicaven en espai públic reservat per a la col·locació de cartells de propaganda electoral de les eleccions generals i autonòmiques del pròxim 28 d’abril.

Així mateix, també es posava en coneixement de la JEZ el repartiment d’unes octavetes amb idèntic missatge al qual figura en les pancartes referides i en el revers de les quals apareixien les sigles del Partit Popular. En conseqüència i per si aquestes accions pogueren constituir un atemptat contra la Llei General Electoral, es comunicava a la Junta les citades accions i es sol·licitava a la Junta Electoral de Zona de Llíria, que informara sobre els fets exposats i les mesures procedents per aquesta corporació.

Resolució de la Junta Electoral de Zona

Posteriorment, la Junta Electoral de Zona va portar a terme la seua resolució en la qual indicava que de la lectura tant dels cartells com de les octavetes s’evidenciava que aquests no anaven encaminats directament a la captació de vots, venint emparat el seu repartiment i col·locació per les activitats habituals dels partits, sense contravindre la normativa electoral. No obstant això, la JEZ comunicava que era qüestió distinta els cartells col·locats a les zones especialment habilitades per a la col·locació de cartells de propaganda electoral. Per aquest motiu, indicava la retirada dels cartells ubicats en les citades zones en un termini de 24 hores, des de la notificació del present acord per part del Partit Popular.

Postura del Partit Popular de Bétera

Per la seua banda, el Partit Popular, ha al·legat en una nota de premsa enviada que “El Grup Municipal Popular continuarà reivindicant el dret a una aigua de qualitat per a totes les veïnes i veïns de Bétera malgrat que moleste a alguns i intenten callar-los”. En aquest sentit, indica que continuaran insistint per a millorar la qualitat de l’aigua del poble.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia