La convocatòria de les subvencions destinades al finançament de les despeses d’equipament i les assegurances de voluntariat pertanyent als diferents col·lectius de Protecció Civil ja han sigut publicades pel Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segons la resolució publicada, l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències finançarà amb càrrec a aquestes subvencions, l’equipament per a agrupacions i associacions de voluntaris de protecció civil de la Comunitat Valenciana i les assegurances de personal voluntari”.

S’entén per serveis de voluntariat de protecció civil el conjunt de personal voluntari i de recursos materials integrats en una Agrupació Local de Voluntariat de Protecció Civil (ALVPC), o bé en una associació o entitat col·laboradora de la Generalitat, amb la finalitat de canalitzar la participació dels ciutadans, lliure i desinteressada en els tasques de protecció civil.

La quantia màxima de cada subvenció que es concedisca serà de 4.500 euros per a equipament i de 600 euros per a les assegurances. Es tracta d’un augment considerable des de la passada edició quan cada agrupació podia optar a una quantitat màxima per a equipament de 2.500 euros i, en el cas de les assegurances de 450 euros. Quant al termini de presentació de sol·licituds s’ha ampliat un mes i compten de dos mesos des de l’endemà a la publicació d’aquesta resolució. Les sol·licituds hauran de cursar-se telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat consultar ací.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia