La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat ajudes per a fomentar l’accés de les alumnes a cicles formatius de Formació Professional bàsica i grau mitjà i superior de les famílies professionals d’Electricitat i Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Instal·lació i Manteniment, i Transport i Manteniment de Vehicles, en centres educatius públics valencians.

Es tracta de cicles amb una escassa presència femenina, però que presenten una bona inserció professional. Per això, aquestes ajudes tracten de fomentar la incorporació de la dona a un nínxol amb un potencial elevat.

L’import global màxim de les ajudes serà de 97.600 euros i la podran sol·licitar les alumnes que s’hagen matriculat, per primera vegada, en el curs escolar 2018-2019, en el primer curs d’algun cicle formatiu d’FP bàsica o de grau mitjà o superior de les famílies professionals esmentades.

Aquest import es distribuirà de manera equitativa entre totes les beneficiàries, de manera que cada una rebrà una quantitat idèntica, sense sobrepassar el límit màxim de 600 euros, amb un mínim de 390,40 euros. El nombre màxim de beques atorgades serà de 250.

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 de juliol de 2019 al 19 de juliol de 2019, els dos inclosos. El tràmit s’ha de fer, preferentment, per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la Generalitat Valenciana.

En concret, dins de la família professional d’Electricitat i Electrònica, podran rebre una beca les estudiants de títol professional bàsic en Electricitat i Electrònica, títol professional bàsic en Instal·lacions Electròniques i Mecànica, tècnica en Instal·lacions de Telecomunicacions, tècnica en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, tècnica Superior en Automatització i Robòtica Industrial, tècnica superior en Electromedicina Clínica, tècnica superior en Manteniment Electrònic, tècnica superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics i tècnica superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats.

En la família professional d’Energia i Aigua, rebran una ajuda les alumnes que cursen graus superiors de tècnica superior en Eficiència Energètica i tècnica superior en Energia Solar Tèrmica i Energies Renovables.

En la família professional de Fabricació Mecànica, rebran ajudes les alumnes de títol professional bàsic en Fabricació d’Elements Metàl·lics, títol professional bàsic en Fabricació i Muntatge, tècnica en Conformació per Modelatge de Metalls i Polímers, tècnica en Joieria, tècnica en Mecanització, tècnica en Soldadura i Caldereria, tècnica superior en Construccions Metàl·liques, tècnica superior en Disseny en Fabricació Mecànica, tècnica superior en Òptica i Protètica Ocular, tècnica superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica i tècnica superior en Programació de la Producció en Modelatge de Metalls i Polímers.

En la família professional d’Instal·lació i Manteniment, rebran beca les alumnes del títol professional bàsic en Manteniment d’Habitatges, tècnica en Instal·lacions de Producció de Calor, tècnica en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització, tècnica en Manteniment Electromagnètic, tècnica superior en Desplegament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids, tècnica superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids, tècnica superior en Mecatrònica Industrial, tècnica superior en Prevenció de Riscos Professionals.

Així mateix, es beneficiaran d’una beca les alumnes de la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles que cursen el títol professional bàsic en Manteniment d’Embarcacions Esportives i de Recreació, títol professional bàsic en Manteniment de Vehicles, tècnica en Carrosseria, tècnica en Conducció de Vehicles de Transport per Carretera, tècnica en Electromecànica de Maquinària, tècnica en Electromecànica de Vehicles Automòbils i tècnica superior en Automoció.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia