La Diputació de València ha aprovat les noves destinacions de la segona fase del programa La Dipu t’Eurobeca. Aquesta beca consisteix en nou beques per a la realització de pràctiques formatives a l’estranger per a joves graduats. Així ho va publicar divendres passat el BOP.

Els beneficiaris de l’Eurobeca poden ser els joves, majors d’edat i menors de 35, que tinguen una titulació de diplomatura, llicenciatura o grau. És necessari també, haver estat empadronat, almenys durant l’últim any, en algun municipi de la província de València; acreditar el nivell d’idioma mínim requerit per a cada destinació i no haver sigut beneficiari de l’Eurobeca amb anterioritat.

El procediment de concessió de les 9 beques d’aquesta segona fase es tramita també en règim de concurrència competitiva i els interessats tenen 15 dies hàbils (començant a comptar des de l’endemà a la publicació en el BOP) per a presentar les seues sol·licituds, de forma telemàtica. Així doncs, el termini comença el 30 d’abril i finalitza el dia 21 de maig. al seu torn, hauran de portar la sol·licitud que es genera després del tràmit telemàtic al Registre de la Diputació, juntament amb els documents acreditatius que marquen els requisits.

Imprimir article
Comenta aquesta notícia